Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES 2020/2021 TÄISKASVANUTELE

2020/2021 aasta katehheesi kursus täiskasvanutele algab kolmapäeval 23. septembril 2020 kell 18.30.  Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (VORM). Katehheesi viib läbi piiskop Philippe Jourdan.

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Last pühapäevakool Peeter-Pauli koguduse juures alustab 27.septembril. 

KATEHHEES PIIBLIST

Katehhees Kuidas aru saada Piiblist alustab alates 28.09 esmaspäeviti pastoraalkeskuses kell 18.45. 

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 29.09 teisipäeviti pastoraalkeskuses kell 18.45.

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2020

Advendiaja rekollektsioon toimub Pirita kloostris 2.-5. detsember. Registreerimiseks võtta ühendust isa Wodekiga, xwodek@gmail.com. 

Palvused

Hommikupalved (peale hommikust Missat)
Püha Missa kord eesti keeles
Püha Roosipärg
Jumala Halastuse palvepärg (igal reedel peale õhtust Missat).
Erinevaid palveid

Tänane Evangeelium

Tänased Pühakirja lugemised

Katoliku katehhees täiskasvanutele

Katehhees (süstemaatiline õpetus) tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhitõdesid (Jumal, maailm, inimene), Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja -kombed). Loe edasi!

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.

Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Loe lähemalt!

Viimased uudised

Advendiaja rekollektsioon 2020

2.-5. detsembril 2020 toimub Pirita kloostris advendiaja rekollektsioon "Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud". Advent on aeg, mis valmistab meid ette üheks kirikuaasta tähtsaimaks suurpühaks - Jeesuse sündimiseks. Rekollektsioonil osalemine annab võimaluse selleks valmistuda...

Piibliring

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kirjast heebrealastele loeme: „Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame...

Katehhees „Kuidas saada aru Piiblist“

„Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute“ (1Ts 2:13). Praeguseks on kogu Piibel või selle üksikud osad...

Paavsti palveintentsioon septembrikuuks

Septembrikuuks läkitatud videosõnumis palub paavst Franciscus palvetada, et me kõik õpiksime austama loodusressursse. Paavst ütleb, et maailmas suureneb kiiresti “ökoloogiline võlg”, kus paljud riigid rikastuvad teiste riikide ressurside ärakasutamise arvel. Paljud rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

en rueesti

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545 

Copyright © 2019 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search