Laupäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui valgus sündis särama
ja Isa kirkust näitama
Ta valgusest lõi valguse
ja nõnda päev sai alguse.

Siis päike tõusis taevasse
ja paistis inimkonnale
et oskaks tema säraga
me Isa kirkust võrrelda.

Nüüd Püha Vaim, meid juhata
meil tõde valest eralda,
et Isa armu abiga
jääks meie tõotus püsima.

Meil lase teha palju head
ja hoida kindlalt püsti pead
et oma saatust taludes,
me võidaksime raskused.

Me keelt ja kirge talitse,
me meelt ja mõistust valitse,
et vaim võiks usust toituda
ja kõigest kurjast hoiduda.

Meid hoia, kaitse, kinnita,
Sa oma ihu, verega,
et Sinu Vaimust kantuna
me hing võiks õnnest joobuda.

Kuid seegi päev kord möödub, kaob
saab rõõmust kurbus, õnnest kaos.
Kui arm ja lootus hirmuks vaob
usk hoiab meeleheidet vaos.

Sest ükskord ikka koidab päev,
mis iialgi ei looja näe.
Kes Poega suutis uskuda
saab Isa juurde elama. Aamen.

1 ant.  Hea on mängida sinu nimele, Kõigekõrgem, * hommikul kuulutada sinu heldust.

psalm 92

Kaunis on tänada Issandat - * Sinu Nimele, Kõigekõrgem, kiitust laulda

hommikuti Su armu, * öiti Su truudust kuulutada,

kümnetel keeltel mängida * lüüra ja kandlega.

Jah - Sina, Issand, * rõõmustad mind oma tegudega,

Sinu kätetöö pärast ma hõiskan - † kui suured on Su teod, Issand, * kui sügavad Sinu mõtted!

Sõge seda ei tunne, * ogar ei saa aru.

Õelad on lokanud kui rohi, † ülekohtused õitsenud - * enda hukatuseks ikka.

Ent Sina, Issand, * oled kõrge igavesti!

Ennäe, Sinu vaenlased, Issand, † ennäe - Su vaenlased saavad hukka, * ülekohtused lüüakse laiali.

Aga mind oled Sa nagu metshärja sarve väega täitnud, * võidnud võiduõliga -

saan näha oma vihameeste langemist, * kuulda kurjade kukkumist.

Õige õitseb kui palmipuu, * kasvab kui Liibanoni seeder -

Issanda kotta on ta istutatud, * lokkab Jumala õuel, kannab vilja vanas easki,

on rammus ja haljas - kuulutab: * "Issand teeb õigust, ei tee ülekohut minu Kalju!"

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Hea on mängida sinu nimele, Kõigekõrgem, * hommikul kuulutada sinu heldust.

2 ant.  Ma annan teile uue südame * ja panen teie sisse uue vaimu.

laul Hs 36, 24-28

Ma võtan teid ära paganate seast * ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie oma maale.

Ja ma piserdan teie peale puhast vett,  * et te saaksite puhtaks;

kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist * ma puhastan teid.

Ja ma annan teile uue südame * ja panen teie sisse uue vaimu.

Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame * ja annan teile lihase südame.

Ma panen teie sisse oma Vaimu † ja teen, et te käite mu määruste järgi * ja peate mu seadusi ning täidate neid.

Ja te saate elada maal, * mille ma olen andnud teie vanemaile;

teie olete minu rahvas * ja mina olen teie Jumal.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ma annan teile uue südame * ja panen teie sisse uue vaimu.

3 ant.  Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe, Issand.

psalm 8

Jumal, meie Valitseja, † kui suur on Su Nimi üle Maa, * üle taevagi laotad Sa oma au!

Väetite ja sülelaste suuga † ehitad Sa kindla linna oma vaenlaste vastu, * vaigistad vastase ja kättemaksja.

Kui ma vaatan taevast, Su kätetööd, * Sinu seatud kuud ja tähti -

siis mis on inimene, et Sa teda märkad, * inimlaps, et tast hoolid?

Õige pisut alamaks Jumalast jätsid ta: * au ja hiilguse andsid pärjaks,

panid valitsema oma kätetööd; † tema jalge alla heitsid kõik - * pudulojused ja veised ja metsa loomad,

linnud taevas, kalad vees - * kõik, mis Mere teedel sagib.

Jumal, meie Valitseja, * kui suur on Su Nimi üle Maa!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe, Issand.

Lugemine 2Pt 3:13-15a
Meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks Tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Ja meie Issanda pikka meelt pidage päästeks.

Lühike responsorium vrd Ps 71:23-24
E. Hõiskama peab Sulle, Issand, mu suu, * Sinule tahan ma laulda ja mängida.
K. Hõiskama peab Sulle, Issand, mu suu, * Sinule tahan ma laulda ja mängida.
E. Sinu õiglusest peab mu keel rääkima.
K. Sinule tahan ma laulda ja mängida.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K. Hõiskama peab Sulle, Issand, mu suu, * Sinule tahan ma laulda ja mängida.

BENEDICTUS Issand, juhi meie jalad rahuteele.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand, juhi meie jalad rahuteele.

Palved
Õnnistatud olgu Jumal, kes oma Poja läbi maailmale elu ja lootuse kingib. Palvetagem Tema poole:
K. Kuule meie palvet.
Jumal, Sa kingid meile selle uue päeva;
– luba, et me selle Sinu auks lõpetame.
K. Kuule meie palvet.
Sa oled valanud meie südametesse usu, lootuse ja armastuse;
– lase oma andidel meis alati püsida.
K. Kuule meie palvet.
Meie silmad olgu alati Sinule suunatud;
– tee meid valmiks Sinu kutset järgima.
K. Kuule meie palvet.
Varja meid kurja kiusatuste eest
– ja kaitse meid kõigil meie teedel.
K. Kuule meie palvet.

Meie Isa

Lõpupalve
Kõigeväeline Jumal, Sa tõeline valgus ja igavene päev, Sa kingid meile aegade kulgemises ikka jälle uue hommiku. Kaota kurja öö ja valgusta meie südant oma tulemise heleda säraga. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale