hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

2. OKTOOBER
AASTARINGI 27. PÜHAPÄEV
KESKPÄEV

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Nüüd päeva tunnil kuuendal
me vaimu tasakaalusta,
kui mõistus hakkab väsima,
meid aita oma armuga.
Meid templiks Jumalale Sa,
järkjärgult vormi, kujunda.
Me meeled koonda kuulama
ja oma tahe ilmuta.
Kolmainsuse harmoonias
meid elutöös Sa juhata,
me usku, lootust kinnita
ja armastama õpeta.
Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb.

Psalm 118:1-9

Ant. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja Ta kuulis mu häält, halleluuja.
Tänage Issandat, sest Tema on hea, *
  sest Tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd Iisrael, *
  et Tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd Aaroni sugu, *
  et Tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, *
  et Tema heldus kestab igavesti!
Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, *
  Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.
Issand on minuga, ei ma karda. *
  Mis võib inimene mulle teha?
Issand on mulle abimeheks, *
  seepärast ma saan parastada vihkajaid.
Parem on pelgupaika otsida Issanda juures *
  kui loota inimeste peale.
Parem on pelgupaika otsida Issanda juures *
  kui loota õilsate peale.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja Ta kuulis mu häält, halleluuja.

Psalm 118:10-18

Ant. Issanda parem käsi on mind üles tõstnud, halleluuja.
Kõik paganad piirasid mind, *
  Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind, *
  Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
Nad piirasid mind nagu mesilased – †
  nad kustusid nagu tuli kibuvitstes. *
  Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, *
  kuid Issand aitas mind.
Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, *
  ja Tema oli mulle päästjaks.
Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: *
  “Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, *
  Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!”
Ei ma sure, vaid jään elama, *
  ja jutustan Issanda tegusid.
Issand karistas mind rängasti, *
  aga Ta ei andnud mind surmale.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issanda parem käsi on mind üles tõstnud, halleluuja.

Psalm 118:19-29

Ant. Jumal on meie valgus, halleluuja.
Avage mulle õiguse väravad! *
  Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
See on Issanda värav. *
  Õiged lähevad sealt sisse.
Ma tänan Sind, et Sa mulle vastasid *
  ning tulid mulle päästjaks!
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, *
  on saanud nurgakiviks.
Issanda käest on see tulnud, *
  see on imeasi meie silmis.
See on päev, mille Issand on teinud: *
  ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
Oh Issand, aita nüüd! *
  Oh Issand, lase hästi korda minna!
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! *
  Meie õnnistame teid Issanda kojast.
Issand on Jumal *
  ja Tema on meile paistnud nagu valgus.
Siduge peoohvrid köitega *
  altari sarvedeni!
Sina oled mu Jumal ja Sind ma tänan! *
  Mu Jumal, Sind ma ülistan!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, *
  sest Tema heldus kestab igavesti!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal on meie valgus, halleluuja.

Pühakirja lugemine Rm 4:24-25
Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.

℣. Kiida, mu hing, Issandat.
℟. Tema lunastab su elu hukatusest.

Palvetagem
  Kõigeväeline Jumal, kes Sa jagad meile oma armu enam, kui me oleme ära teeninud ja rohkem, kui oskame paluda, võta meie südamest patukoorem ja anna meile seda rahu, mida ainult Sinu arm anda suudab. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.