Tulevased sündmused

REEDETI KELL 17.00

Ristitee palvus paastuaja igal reedel kell 17 Peeter-Pauli katedraalis. Järgneb Püha Missa kell 18. Võimalus tulla pihile.

KANNATUSAJA KONTSERT JÄÄB ÄRA!

 

EKSTREEMNE RISTITEE 2020

Ristitee toimub 3.-4. aprillil algusega kell 20.00 Keila Baptisti kogudusest (Ristitee algab Missaga) ja lõppeb Tallinna Peeter-Pauli katedraalis hommikul (Missaga). Distants 42 km. Võtta ühendust isa Igoriga. 

TEISIPÄEVITI KELL 19.00

Katoliku Missa Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Pühitseb isa Tomasz. Kõik on teretulnud.

Palvused

Hommikupalved (peale hommikust Missat)
Püha Missa kord eesti keeles
Püha Roosipärg
Jumala Halastuse palvepärg (igal reedel peale õhtust Missat).
Erinevaid palveid

Tänane Evangeelium

Tänased Pühakirja lugemised

Katoliku katehhees täiskasvanutele

Katehhees (süstemaatiline õpetus) tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhitõdesid (Jumal, maailm, inimene), Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja -kombed). Loe edasi!

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.

Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Loe lähemalt!

Viimased uudised

R.I.P Ema Tekla Famiglietti

3. märtsil lahkus meie seast Taevase Isa koju kauaaegne Pühima Päästja Püha Birgitta ordu Ülemema Tekla Famiglietti (1936-2020). Ema Tekla oli Pirita kloostri taastaja ning ülesehitaja. Kohe pärast Eesti riikliku iseseisvuse taastamist saatis Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu ülemabtiss ema Tekla...

Paastuaja sõnum

Kallid vennad ja õed,Sel aastal annab Issand meile taaskord soodsa aja, et valmistuda uuenenud südamega tähistama Jeesuse surma ja ülestõusmise suurt saladust, mis on meie isikliku ja kristliku elu nurgakivi. Peame selle müsteeriumi juurde pidevalt meeles ja südames tagasi pöörduma, sest see kasvab meie...

Paastuaeg 2020

Kolmapäev, 26. veebruar on tuhkapäev. Missad katedraalis hommikul kell 8 ja õhtul kell 18. Tuhkapäev nagu ka Suur Reede on paastupäev.  Paastuajal reedeti katedraalis kell 17 Ristitee palvus (enne õhtust Missat). Kõik on kutsutud osalema Ristitee palvusele.

Querida Amazonia

Avaldatud on sinodijärgne apostellik ekshortatsioon Amazonase piirkonna kohta (terviktekst inglise keeles (loe SIIT)). Siinjuures lühikokkuvõte ekshortatsioonist. „Armastatud Amazonase piirkond seisab kogu oma hiilguses, dramaatilisuses ja müstilisuses maailma ees.“ Nii algab sinodijärgne apostellik...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

en rueesti

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Liitu infokirjaga

Sign up to receive email for the latest information.
Copyright © 2019 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search