Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES 2020/2021 TÄISKASVANUTELE

2020/2021 aasta katehheesi kursus täiskasvanutele algab kolmapäeval 23. septembril 2020 kell 18.30.  Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (VORM). Katehheesi viib läbi piiskop Philippe Jourdan.

MISSAD PIRITA KLOOSTRIS

Alates Nelipühast on taas Pirita kloostri kabel avatud. 
Missa pühapäeval kell 10.00, kolmapäeval kell 17.00 ja teistel päevadel hommikul kell 7.30. Lisainfo: www.piritaklooster.ee

TEISIPÄEVITI KELL 19.00

Katoliku Missa Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Pühitseb isa Tomasz. Kõik on teretulnud.

ILMUS RAAMAT PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHIST

Raamatut on võimalik osta Peeter-Pauli kiriku kantseleist. Hind 5.-

Palvused

Hommikupalved (peale hommikust Missat)
Püha Missa kord eesti keeles
Püha Roosipärg
Jumala Halastuse palvepärg (igal reedel peale õhtust Missat).
Erinevaid palveid

Tänane Evangeelium

Tänased Pühakirja lugemised

Katoliku katehhees täiskasvanutele

Katehhees (süstemaatiline õpetus) tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhitõdesid (Jumal, maailm, inimene), Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja -kombed). Loe edasi!

Toeta kirikut!

Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.

Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Loe lähemalt!

Viimased uudised

Paavst lisas Loreto litaaniasse kolm Maarja eeskoste palumist

Neitsi Maarja puhtaima südame suurpühal, 20. juunil 2020 täiendas paavst Franciscus Loreto litaaniat kolme eeskostega ehk palumisega, mis vastavad praeguse aja tegelikule olukorrale, kus me elame. Litaaniasse lisati palumised: Halastuse Ema, Lootuse Ema ja Põgenike Lohutaja. Praegust aega...

Peeter-Pauli koguduse lastelaager „Jumala laps tegudes“ 26.07 - 2.08.2020

Kohad on täis! Saab lisada ootelehele! EV Valitsuse 14.05.2020 otsuse järgi tohivad sel suvel laagrid toimuda ja seega toimub praeguse seisuga ka Peeter-Pauli koguduse lastelaager „Jumala laps tegudes“. Laagris järgime kõiki valitsuse ja Terviseameti nõudeid, mis just laagri ajal kehtivad. Muidugi võib...

Ilmus raamat peapiiskop Eduard Profittlichist

Ilmus esimene eestikeelne lühibiograafia peapiiskop Eduard Profittlichist. Et Jumala sulane Eduard Profittlich oleks meile vaimulikuks eeskujuks, peame tundma tema elu, tema mõtteid, tema teoseid ning õpiksime suunama kogu oma elu enam Kristuse poole. Raamat annab ülevaate tema isiksusest ja...

Peame hindama ja väärtustama seda, mis on hea meie oma kultuuris. Intervjuu Eestis elava misjonäriga Querida Amazonase teemal

„Armastatud Amazonase piirkond seisab kogu oma hiilguses ja dramaatilisuses maailma ees.“ Nii algab paavst Franciscuse apostellik ekshortatsioon Querida Amazonia, mis avaldati 2020 alguses viimase piiskoppide Sinodi järgselt. Tegemist oli palju poleemikat tekitanud Sinodiga. Kuid selles...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

en rueesti

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

Liitu infokirjaga

Sign up to receive email for the latest information.
Copyright © 2019 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search