15. juuli

p. Bonaventura, piiskop ja Kiriku doktor

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 1:10-17

Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas! Milleks mulle teie tapaohvrite hulk? ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine - ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi; need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd! Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast! Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 50:8-9, 16bdc-17, 21+23

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Ei ma sind noomi su ohvrite pärast,
sest su põletusohvrid on mu ees alati.
Ei ma võta su kojast härjavärsse
ega sikke su taradest.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest
ja võtad oma suhu minu lepingu?
Sina ju vihkad õpetust
ja heidad mu sõnad oma selja taha.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Seda sa tegid, aga mina olin vait.
Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina?
Ma tahan sind noomida
ja seda seada su silma ette!»

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Kes toob ohvriks tänu,
see annab mulle au,
ja kes paneb tähele teed,
sellele ma annan näha Jumala päästet!

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Halleluuja 1 Ts 2:13

Halleluuja: Võtke see sõna vastu, mitte inimeste sõnana,
vaid sellena, mida see tõepoolest on – Jumala sõnana. Halleluuja

Evangeelium

Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist: Mt 10:34-11:1

Jeesus ütles: „Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja. Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma.” Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse.

See on Issanda sõna.

16. juuli

Aastaringi 15. teisipäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 7:1-9

Neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda vallutada. Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga , siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes. Ja Issand ütles Jesajale: «Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su poeg Sear-Jaasub , Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja maanteele, ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast! Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes: «Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!» - ütleb Issand Jumal nõnda: See ei lähe korda ega sünni! Sest Süüria pea on Damaskus ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel kuuskümmend viis aastat - siis on Efraim kui rahvas purustatud. Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi!»

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 48:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7-8

R: Jumal kindlustab oma linna igavesti.

Suur on Issand ja väga kiidetav
meie Jumala linnas tema pühal mäel.
Kaunisti tõuseb kõrgele
kogu maa rõõm.

R: Jumal kindlustab oma linna igavesti.

Siioni mägi kauges põhjas,
see suure kuninga linn.
Jumal on tema kuninglikes kodades
tuntud kindla varjupaigana.

R: Jumal kindlustab oma linna igavesti.

Sest vaata, kuningad kogunesid
ning läksid üheskoos tema vastu.
Nemad nägid ja tardusid,
kohkusid, põgenesid ära.

R: Jumal kindlustab oma linna igavesti.

Värin valdas neid seal,
valu, nagu sünnitajal naisel.
Idatuulega sa murrad katki
Tarsise laevad.

R: Jumal kindlustab oma linna igavesti.

Halleluuja vt. Ap 16:14

Halleluuja: Ava meie südameid, Issand,
et me kuuleme sinu Poja sõnu. Halleluuja

Evangeelium

Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist: Mt 11:20-24

Sel ajal hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud: «Häda sulle, Korasin ! Häda sulle, Betsaida ! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil! Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!»

See on Issanda sõna.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search