en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

MISSADE SUVINE KAVA

Pühapäeviti: 10.00 (poola k.),11.30 (eesti k.) ja 18.00 (vene k.)


Argipäeviti (E, T, N, R) kell 18.00 (eesti k.),

va. kolmapäeval kell 8.00 (eesti k.), laupäeval kell 8.00 (ladina k.).


Laupäeval kell 18 Inglise keeles/in English (pühapäeva eelõhtu Missa) 
VIRU-NIGULA PALVERÄNNAK

Laupäeval, 28. augustil 2021 toimub palverännak Viru-Nigulasse. Lisainfo ja programm

PÜHA RISTI PALVERÄNNAK VASTSELIINASSE

Laupäeval, 11. septembril 2021 toimub oikumeeniline Püha Risti palverännak Vastseliinasse. 


Loe lähemalt: Vastseliina palverännak

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Loe lähemalt: katehhees täiskasvanutele

Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (vorm). 

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Püha Tooli dekreet indulgentsi kohta. Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised: Eesti

Alates 9. augustist sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes on lubatud kuni 50 ning välitingimustel kuni 100 inimest. See kehtib ka kirikute kohta. Täpsustame järgmise nädala jooksul, kuidas alates 9. augustist on korraldatud kirikutes Missad ja teised kiriklikud talitused. Jälgige katoliku kiriku kodulehte!

Traditsiooni valvurid, piiskopid, on osaduses Rooma piiskopiga oma konkreetsete kirikute ühtsuse nähtav printsiip ja alus. [1] Püha Vaimu juhendamisel, evangeeliumi kuulutamise ja Armulaua pühitsemise kaudu valitsevad nad konkreetseid neile usaldatud kirikuid. [2]  Kiriku kooskõla ja ühtsuse edendamiseks, isaliku hoolitsusega nende suhtes, kes järgivad mis tahes piirkonnas Vatikani II...

28. augustil 2021 toimub palverännak Viru-Nigulasse. Koguneme kogu Eestist, et palvetada Püha Neitsi Maarja poole meie perekondade eest, rahu eest maa peal, ning vaimulike kutsumuste eest.Registreerimiseks ja maksmiseks palume pöörduda kantseleisse.  Bussis on ainult 45 kohta! Raha tagasi ei maksta! Info: Kiriku kantseleis (Halina), tel: 644 6367Kohtume MERE pst.5, kl. 8.15

Peapiiskop Eduard Profittlichi uus kodulehekülg on valmimisel! Koduleht saab olema eesti, inglise ja saksa keeles. Täname kõiki, kes on juba toetanud kodulehekülje tegemist. Loodame, et kodulehekülg on valmis Jumala sulase sünniaastapäevaks, 11. septembriks! Palume kõigil, kes soovivad rahaliselt toetada (Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise ettevalmistamist, infomaterjalide...

Viimased uudised: Välismaa

Välisminister Liimets külastas 13. juuli Vatikani, kus kohtus Püha Tooli välisministri peapiiskop T.E. Paul Richard Gallagheriga. Kohtumisel arutati kahepoolsed suhted ning Eesti ja Püha Tooli de jure tunnistamise 100. aastapäeva 10. oktoobril 2021. „Tänavu oktoobris tähistavad Eesti ja Vatikan diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva. Heameel oli tõdeda, et minister Callagher oli Eesti eluga...

Kuna rändekriis kasvab kogu maailmas dramaatiliselt, vaadates kasvõi olukorda Leedus, on vaja paremat ümberasustamispoliitikat koos suurema pühendumusega, kus saavad ka kirikud enam aidata.  ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmetel on sõdade, vägivalla, inimõiguste rikkumiste ja ka loodusõnnetuste eest põgenenud sunniviisiliselt ümberasustatud inimeste arv kogu maailmas. See on tõusnud 2020....

Püha Maa on palverändurite ootel pärast pikka pandeemia pausi. "Palverändurite tagasitulek tähendab Jeruusalemmale taas kahe kopsuga hingamist," ütles peapiiskop Pizzaballa Vatikani raadiole antud intervjuus. Peapiiskop rõhutab, et see on palverändurite puudumise aeg, kuid samas ka järelemõtlemisvõimalus: “Me ei vaja rahvahulki,” ütleb peapiiskop Pizzaballa, selgitades, et see tühjuse aeg, olles...

Juulis kutsub Püha Isa kõiki üles muutuma „dialoogi ja sõpruse arhitektideks“, et lahendada ühiskonnas ja üksikute inimeste vahel esinevaid konflikte ja lõhestumise põhjuseid. Ainult dialoogi abil on tema sõnul võimalik vältida pidevat polariseerumist ja sotsiaalset vaenu, mis hävitab nii palju suhteid.  Paavst esitas video teel oma palveintentsiooni kõikidele katoliiklastelele ja kutsus...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search