en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

KATEHHEES 2023/2024

2023/2024 aasta katehhees täiskasvanutele algas 27. septembril 2023. Veel on võimalik liituda kursusega. Registreerimine ja info: Katehhees 2023/2024.

OKTOOBER ON ROOSIPÄRJAKUU

Kutsume kõiki palvetama igapäevaselt roosipärga oktoobris. Kes soovivad liituda katedraalis roosipärja palvusega, siis täpsem info Peeter-Pauli koguduse infotahvlil.

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST IV"

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti (alates 9.10) kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 10.10 teisipäeviti kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa PIIBLIRING.

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

Viimased uudised: Eesti

Palume teie abi kiirabiauto soetamiseks Ukraina kaitsejõudude üksustele. Koostöös meie partneritega oleme leidnud kiirabiauto, kuid nüüd vajame rahalist toetust selle soetamiseks ja saatmiseks Ukrainasse. Selle toetuse abil aitate päästa ukraina sõdurite ja tsiviilelanike elusid. Annetusi on võimalik teha järgmisele pangakontole: Saaja: Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Kogudus Tallinnas IBAN:...

Malta Ordu Sihtasutus Eestis kutsub koosviibimistele Püha Johannes Paulus II saali reedel, 6. oktoobril ja pühapäeval, 8. oktoobril. 6. oktoobril tähistame esimest korda Jeesuse südame reedet. Püha Missa järel kell 19:00 toimub koosviibimise, pakutakse suupisteid ja jooke. Kõik on kutsutud! 8. oktoobril pärast Püha Missa lõppu kell 13:00 toimub pühapäevane kirikukohvik koos Malta Ordu tegevuse...

25. septembril 2023 möödub Püha Isa paavst Franciscuse visiidist Eestisse 5 aastat. Täname kõiki, kes osalesid paavsti poolt pühitsetud Missal Vabaduse väljakul ning kõiki neid, kes aitasid kaasa visiidi korraldamisel. Palvetame paavsti eest ja tema palveintentsioonide eest. Loodame, et lähiaastatel toimub taaskord Eestis suuri katoliiklike ajaloosündmusi, mis talletuvad meie ajalukku ning on...

Käesoleva aasta septembrikuus kõik Eesti kirikut tähistavad looduhoiukuud. Looduhoiukuu on rahvusvaheline oikumeeniline algatus, mis kutsub kristlasi üle maailma palvetama, mõtisklema ja tegutsema Jumala loodu heaks. Looduhoiukuu algab igal aastal 1. septembril, ülemaailmsel palvepäeval loodu eest, ning kestab kuni 4. oktoobrini, püha Assisi Franciscuse mälestuspäevani, keda kutsutakse...

Viimased uudised: Välismaa

Apostellik Nuntsius Põhjamaade juures, peapiiskop Julio Murat, teatas 29.09.2023 Püha Henriku katedraalis peetud Püha Missa lõpus, et Püha Isa paavst Franciscus on täna nimetanud Helsingi järgmiseks piiskopiks isa Raimo Goyarrola. Isa Goyarrola on pärit Hispaaniast ja kuulub Opus Dei personaalprelaatori vaimulikkonda. Ta ordineeriti preestriks 2002. aastal ja on töötanud Soomes alates 2006....

Paavst Franciscus avaldas oma oktoobrikuu palveintentsiooni ja kutsub kõiki üles kuulama ning dialoogi pidama läbi sinodi. "Palvetagem kiriku eest, et ta võtaks kuulamise ja dialoogi elustiiliks igal tasandil, lastes end Pühal Vaimul juhtida maailma äärealade poole," ütles paavst Franciscus oma palveintentsiooni tutvustades videoläkituses. "Palve ja eristamise kaudu aitab Püha Vaim meil...

Paavst Franciscus on kutsunud erinevate konfessioonide kirikujuhte ühinema temaga 30. septembril palves, et usaldada koos Pühale Vaimule katoliku kiriku sinodi 16. korralise peaassamblee  ehk üldkogu töö. Püha Peetruse väljakul toimuvat oikumeenilist palvevigiiliat juhatab paavst Franciscus, kohal on Oikumeeniline Patriarh Bartholomeos, Canterbury peapiiskop Justin Welby ja paljud teised...

Alates esimestest sajanditest on sõna sinod kasutatud erilise tähendusega kiriklike kohtumiste puhul, mis on kokku kutsutud erinevatel tasanditel (piiskopkonna, piirkondlikul, patriarhaalsel või üleilmsel ehk oikumeenilisel tasandil), et Jumala sõna valguses ja Pühale Vaimule kuuletudes lahendada erinevaid esile kerkivad õpetuslikke, liturgilisi, kanoonilisi ja pastoraalseid küsimusi. Mõne aasta...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search