en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

28. mai. Via Lucis — Valguse Tee jalgratastel

Rõõmus mõtisklus Ülestõusmise üle. 100 km jalgratastel Info

LASTE - JA NOORTELAAGRID

Kodasema - suvi 2022. Info

KATOLIKU KATEHHEES TÄISKASVANUTELE 2022/2023

Loe lähemalt ja registreeri katehheesi SIIT.

ADMISSIO AD ORDINES

15. mail kell 11.30 Missa ajal toimub 4 seminaristi Admissio Ad Ordines. Loe lähemalt: Admissio

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses. Loe lähemalt: Piibliring

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - iga pühapäev kl.13.00.  Info Lastemissa pastoraalkeskuses (III. korrus) - kuu 1. ja 3. pühapäev kl.11.30

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku taskuhäälingut on võimalik kuulata kanalilt: TASKUHÄÄLING

Viimased uudised: Eesti

Riigikogus on üleval näitus Rooma-Katoliku Kiriku peapiiskop Eduard Profittlichist.   Selle aasta 22. veebruaril möödus peapiiskop Profittlichi surmast Kirovi vanglas 80. aastat. Rooma-Katoliku Kirik mälestab tema surma-aastapäeva rändnäitusega. Näitus kajastab nii sõnas kui pildis peapiiskopi elu, märterlust ja õndsakskuulutamise protsessi. Näitus ei ole koostajate sõnul mõeldud mitte...

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide läkitus emadepäevaks, 8. maiks 2022 Kristlased usuvad, et Jumal kannab inimeste eest hoolt nagu armastav isa oma laste eest. Meie Isa palves pöördume Jumala kui isa poole. Püha linna Jeruusalemma saatusest kõneledes võrdles Jeesus ennast hoopis kanaemaga, kes oma tiibadega pesakonda varjab. Jeesus ütles: „Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi...

Müsteerium “Püha Elisabeth” räägib katoliku pühakust, Ungari (ka Tüüringi) pühast Elisabethist (1207—1231). Kuninga tütar, krahvi abikaasa ja keisri enda loodetav mõrsja eelistas maise maailma hiilgusele vaeste ja haigete abistamist. Seistes hüljatute poolel, koges ta vaevu ja vaenu, sest julges hakata vastu oma aja ühiskonna kivistunud tavadele – Jumala ja Kristuse armastuse nimel. Elisabethi...

Aasta tagasi, ülestõusmispühade ajal, korraldasime esmakordselt Ekstreemse Valguse teed, mis on justkui täiendus Ekstreemsele Ristiteele (mis peetakse paastuajal). Sel aastal on ettepanek organiseerida Valguse Tee jalgratastel. Laupäeval, 28. mail hommikul pühitseme Püha Missat Tallinna pühade Peetruse-Pauluse Katedraalis ning alustame palverännakut - umbes 100 km pikkust Valguse Teed, mis...

Viimased uudised: Välismaa

Teie Ekstsellents, kas te suudate kokku võtta Püha Tooli seisukoha praeguse sõja kohta Ukrainas? Püha Tool on ja jääb alatiseks riikide vahel valitsevates rahvusvahelistes suhetes rahu vahekohtunikuks. See on eriti oluline siis, kui riikide vahel tekivad konfliktid, mille tulemuseks on äärmusliku vägivallaga, agressiooniga ja hävinguga sõjad. Paavst Franciscus on võtnud sõna Ukraina sõja vastu...

Esmaspäeval, 9. mail 2022, Euroopa päeval, COMECE president kardinal Hollerich avaldab lootust edasistele algatustele, mis edendavad kodanike osalemist ELi kujundamises. Kardinal kordab katoliku kiriku pühendumust olla jätkuvalt ELi projekti ustav ja aus kaaslane.   Euroopa põhineb ühistel väärtustel, sealhulgas vabadusel, inimväärikuse ja inimõiguste austamise, demokraatia ja...

Maikuus kutsub paavst Franciscus katoliiklasi palvetama noorte eest.   Paavst avaldas teisipäeval oma igakuise palveintentsiooni video, kus ta tõi Pühima Neitsi Maarja eeskujuks kristlikule pereelule. "Kui mõtlen eeskujule, kellega noored saaksid samastuda, tuleb alati meelde meie ema Maarja: tema julgus ja viis, kuidas ta oskas kuulata ja tema pühendumus teenimisele."

Pühapäevase Regina Coeli ajal ütles paavst Franciscus, et tema mõtted pöörduvad Ukraina linna Mariupoli, "Maarja linna" poole, mida on barbaarselt pommitatud ja hävitatud. Ta mäletas ka kõiki Ukrainas kannatajaid, eriti lapsi ja vanureid. Ta kutsub kõiki ustavaid palvetama iga päev roosipärga rahu eest nüüd maikuus - Maarjakuul! Ta kordas oma üleskutset rajada koheselt turvalised...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search