en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

SINOD

Kõikides piiskopkondades üle maailma on avatud Sinodi  ettevalmistavad töögrupid.


Avamissa fotod: Galerii


Loe lähemalt:  Sinodist

KATEHHEES „ KUIDAS ARU SAADA PIIBLIST"

Katehhees Piibli teemal esmaspäeviti alates 4. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Katehhees

PIIBLIRING

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. 


Kohtumised teisipäeviti alates 5. oktoobrist kell 18.45 pastoraalkeskuses.


Loe lähemalt: Piibliring

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Katehees 2021/2022 algas 29. septembril 2021.

Loe lähemalt: katehhees täiskasvanutele

Soovijad võivad veel ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu (vorm). 

ADVENDIAJA REKOLLEKTSIOON 2021

Advendiaja rekollektsioon 2021. Loe lähemalt: Info

PÜHAPÄEVAKOOL, ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Pühapäevakool lastele - 19.09.  Info
Ettevamistus noortele Kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks 10.10. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

Viimased uudised: Eesti

Paavsti ülemaailmse palvevõrgustiku käivitatud rakendus pakub kasutajatele mitmesuguseid konkreetseid ettepanekuid iga päev koos paavst Franciscusega palvetada ja mis ühtlasi toetab sinodaalset protsessi Kirikus. Paavsti ülemaailmse palvevõrgustiku juht, isa Frederic Fornos, SJ, märkis, et nagu ütleb paavst Franciscus, „on Kiriku missiooni südameks palve”; ja sel põhjusel kavatseb Click To Pray...

Sinodi avamissa toimub Tallinnas Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis pühapäeval, 17. oktoobril kell 11.30. Missat pühitseb piiskop Philippe Jourdan.  Sinod teemal: osadus, osalus ja missioon katoliku kirikus avati paavst Franciscuse poolt Roomas, 10. oktoobril.  Tuleval pühapäeval, 17. oktoobril avatakse sinodi teekond kõikides katoliku kirikutes üle...

Armsad vennad ja õed! „Jeesus vastas Peetrusele: „Mina ütlen sulle: sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku ning põrguväravad ei saa sellest võitu.““ (Mt 16:17) Need Jeesuse sõnad on suur lubadus kogu inimkonnale ja kõikidele kristlastele. Jeesus, mitte inimesed, on see, kes ehitab Kirikut, ning see Kirik püsib oma Lunastaja õpetuses vaatamata ajaloosündmustele ja inimese...

Täna, 10. oktoobril täitub 100 aastat päevast, mil Püha Tool tunnistas Eesti Vabariiki de jure. Püha Tool tunnustas Eestit de facto 1919. aastal ja de jure 10. oktoobril 1921. aastal ning on alates sellest ajast katkematult tunnustanud Eesti suveräänsust. Püha Tool kinnitas seda Eesti taastunnustamisega 28. augustil 1991. aastal ja diplomaatiliste suhete taastamisega 3. oktoobril 1991....

Viimased uudised: Välismaa

16.-18. septembrini toimus Vatikanis konverents teemal „Katehhees ja katehheedid uue evangeliseerimise jaoks“. On huvitav, et see oli esimene kord, kui katehheesi probleemiga ei tegelenud mitte Vatikani Vaimulike Kongregatsioon (või mingi teine kongregatsioon) vaid Uue Evangeliseerimise Edendamise Paavstlik Nõukogu. Konverents käsitles kahte dokumenti, mille katoliku Kirik hiljuti välja andis:...

Kirik on tunnustanud imet, mis omistatakse auväärsele Jumala sulasele, paavst Johannes Paulus I -le (Albino Luciani), kes sündis 17. oktoobril 1912 Põhja - Itaalias Canale d'Agordo linnas ja suri 28. septembril 1978 Apostellikus Palees, Vatikanis. Ta juhtis kirikut alates ajast, kui ta 26. augustil 1978 paavstiks valiti, kuni oma surmani 33 päeva hiljem. Imelugu omistati üheteistkümneaastase...

Paavst Franciscus avas pühapäeval Püha Peetruse basiilikas piduliku missaga ametlikult Piiskoppide Sinodi. Liturgia, mis tähistas kaheaastase sinodaalse protsessi algust, osalesid inimesed kogu maailmast. Sealhulgas ilmalikud mehed ja naised, preestrid, seminaristid, orduinimesed, kardinalid ja piiskopid. Oma jutluses võttis paavst Franciscus sinodalisust...

Paavst Franciscus palvetas kolmapäevasel üldaudientsil seksuaalse väärkohtlemise ohvrite eest Kirikus. "See on häbihetk," ütles paavst Franciscus kommenteerides uut raportit, milles kirjeldatakse sadu tuhandeid vaimuliku väärkohtlemise juhtumeid Prantsusmaal pärast 1950ndaid. Aruanne, mille teisipäeval avaldas sõltumatu Prantsusmaa komisjon seksuaalse kuritarvitamise kohta Kirikus...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search