Jaanuar
1.01 R v † PÜHA JUMALASÜNNITAJA MAARJA SUURPÜHA Ülemaailmne rahupalvepäev 4Ms 6:22–27; Ps 67:2–3,5,6+8; Gl 4:4–7; Lk 2:16–21 R: Armuline Jumal õnnistagu meid.
2.01 L v p-de Basilius Suur ja Gregorius, Nazianzi, piiskopid ja Kiriku doktorid 1Jh 2:22–28; Ps 98:1,2–3,3–4; Jh 1:19–28 R: Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust.
3.01 P v † 2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE Srk 24:1–2,8–12; Ps 147:12–13,14–15,19–20ab; Ef 1:3–6,15–18; Jh 1:1–18 või 1:1–5,9–14 R: Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.
4.01 E v Jõuluaja 1. esmaspäev 1 Jh 3:7–10; Ps 98:1,7–8,9; Jh 1:35–42 R: Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust.
5.01 T v Jõuluaja 1. teisipäev 1Jh 3:11–21; Ps 100:2,3,4,5; Jh 1:43–51 R: Issandale hõiska kogu ilmamaa.
6.01 K v † ISSANDA ILMUMISE SUURPÜHA (KOLMEKUNINGAPÄEV) Js 60:1–6; Ps 72:1bc-2,7–8,10–11,12–13; Ef 3:2–3a.5–6; Mt 2:1–12 R: Kõik ilmamaa rahvad, kummardage Issandat.
7.01 N v Jõuluaja 2. neljapäev 1Jh 3:22–4:6; Ps 2:7–8,10–11; Mt 4:12–17,23–25 R: Sinule ma annan pärandiks kõik rahvad. või Püha Raimund Penyafortist, preester † isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
8.01 R v Jõuluaja 2. reede 1Jh 4:7–10; Ps 72:1bc-2,3–4(ab),7–8; Mk 6:34–44 R: Issandat kummardavad kõik maa rahvad.
9.01 L v Jõuluaja 2. laupäev 1Jh 4:11–18; Ps 72:1bc-2,10–11,12–13; Mk 6:45–52 R: Issandat kummardavad kõik maa rahvad.
10.01 P v † ISSANDA RISTIMISPÜHA Js 42:1–4,6–7; Ps 29:1–2,3ac-4,3b+9b-10; Ap 10:34–38; Mk 1:7–11 R: Rahuga õnnistab Issand oma rahvast.
11.01 E r 1. nädala esmaspäev Hb 1:1–6; Ps 97:1,2,6,7,9; Mk 1:14–20 R: Kõik Jumala inglid kummardagu Teda.
12.01 T r 1. nädala teisipäev Hb 2:5–12; Ps 8:2,5,6–7,8–9; Mk 1:21–28 R: Sa seadsid oma poja valitsema oma kätetööd.
13.01 K r 1. nädala kolmapäev Hb 2:14–18; Ps 105:1–2,3–4,6–7,8–9; Mk 1:29–39 R: Issand peab igavesti meeles oma lepingut. või v p. Hilarius, piiskop ja Kiriku doktor
14.01 N r 1. nädala neljapäev Hb 3:7–14; Ps 95:6–7ab,7c-9,10–11; Mk 1:40–45 R: Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant.
15.01 R r 1. nädala reede Hb 4:1–5,11; Ps 78:3,4,6–7,8; Mk 2:1–12 R: Ärge unustage Jumala tegusid.
16.01 L r 1. nädala laupäev Hb 4:12–16; Ps 19:8,9,10,15; Mk 2:13–17 R: Issand, Sinu sõnad on vaim ja elu. või v Maarjalaupäev † isa Rudolf Nikl SJ (1990, Münster)
17.01 P r † AASTARINGI 2. PÜHAPÄEV 1Sm 3:3b-10,19; Ps 40: 2+4ab,7–8a,8b-9,10; 1Kr 6:13b-15a,17–20, Jh 1:35–42 R: Jumal, ma tulen tegema Sinu tahtmist.
18.01 E r 2. nädala esmaspäev Hb 5:1–10; Ps 110:1,2,3,4; Mk 2:18–22 R: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi.
19.01 T r 2. nädala teisipäev Hb 6:10–20; Ps 111:1bc-2,4–5,9+10d; Mk 2:23–28 R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut. † isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
20.01 K r 2. nädala kolmapäev Hb 7:1–3,15–17; Ps 110:1,2,3,4; Mk 3:1–6 R: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi. või p p. Fabianus, paavst ja märter. või p p. Sebastianus, märter
21.01 N p p. Agnes, neitsi ja märter Hb 7:25–8:6; Ps 40:7–8a,8b-9,10,17; Mk 3:7–12 R: Jumal, ma tulen tegema Sinu tahtmist.
22.01 R r 2. nädala reede Hb 8:6–13; Ps 85:8+10,11–12,13–14; Mk 3:13–19 R: Heldus ja tõde saavad üksteisega kokku. või p p. Vincentius, diakon ja märter
23.01 L r 2. nädala laupäev Hb 9:2–3,11–14; Ps 47:2–3,6–7,8–9; Mk 3:20–21 R: Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. või v Maarjalaupäev
24.01 P r † AASTARINGI 3. PÜHAPÄEV Jn 3:1–5,10; Ps 25:4–5,6+7def,8–9; 1Kr 7:29–31; Mk 1:14–20 R: Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu.
25.01 E v p. apostel Pauluse pöördumispäev. Kirikupüha Ap 22:3–16 või Ap 9:1–22; Ps 117:1–2; Mk 16:15–18 R: Issand on ilmutanud oma õigust.
26.01 T v p-d Timoteos ja Tiitus, piiskopid 2Tm 1:1–8 või Tt 1:1–5; Ps 96:1–2,2–3,7–8,10; Lk 10:1–9 R: Jutustage rahvaste seas Issanda au.
27.01 K r 3. nädala kolmapäev Hb 10:11–18; Ps 110:1,2,3,4; Mk 4:1–20 R: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi. või v p. Angela Merici, neitsi
28.01 N v Aquino p. Toomas, preester ja Kiriku doktor Hb 10:19–25; Ps 24:1–2,3–4ab,5–6; Mk 4:21–25 R: See on sugupõlv, kes Teda nõuab ja kes otsib Tema palet.
29.01 R r 3. nädala reede Hb 10:32–39; Ps 37:3–4,5–6,23–24,39–40; Mk 4:26–34 R: Õigete pääste tuleb Issanda käest.
30.01 L r 2. nädala laupäev Hb 11:1–2,8–19;[Ps] Lk 1:69–70,71–72,73–75; Mk 4:35–41 R: Kiitkem Issandat, et Tema on tulnud oma rahva juurde. või v Maarjalaupäev † isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)
31.01 P r † AASTARINGI 4. PÜHAPÄEV 5Ms 18:15–20; Ps 95:1–2,6–7,8–9; 1Kr 7:32–35; Mk 1:21–28 R: Täna, kui te kuulete Issanda häält, ärge tehke kõvaks oma südant.

Veebruar
1.02 E r 4. nädala esmaspäev Hb 11:32–40; Ps 31:20,21,22,23,24; Mk 5:1–20 R: Olge kindlad, ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes te ootate Issandat.
2.02 T v ISSANDA TEMPLISSETOOMISE PÜHA (KÜÜNLAPÄEV) Ml 3:1–4; Ps 24:7–8,9–10; Hb 2:14–18; Lk 2:22–40 või Lk 2:22–32 R: Taevavägede Issand, Tema on aukuningas. Ülemaailmne pühendunud elu päev
3.02 K r 4. nädala kolmapäev Hb 12:4–7,11–15; Ps 103:1bc-2,13–14,17–18a; Mk 6:1–6 R: Issand on helde neile, kes Teda kardavad. või p p. Blasius, piiskop ja märter või v p. Ansgar (Oskar), piiskop
4.02 N r 4. nädala neljapäev Hb 12:18–19,21–24; Ps 48:2–3a,3bc-4,9,10–11; Mk 6:7–13 R: Me mõtiskleme Sinu heldusest Jumal, keset Sinu templit.
5.02 R p p. Agata, neitsi ja märter Hb 13:1–8; Ps 27:1bcde,3,5,8c-9abcd; Mk 6:14–29 R: Issand on mu valgus ja mu pääste.
6.02 L p p-d Paulus Miki ja kaaslased, märtrid Hb 13:15–17,20–21; Ps 23:1bc-3a,3b-4,5,6; Mk 6:30–34 R: Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. † isa Kazimierz Kański SJ (1970, Esna)
7.02 P r † AASTARINGI 5. PÜHAPÄEV Ii 7:1–4,6–7; Ps 147:1bc-2,3–4,5–6; 1Kr 9:16–19,22+23; Mk 1:29–39 R: Issand parandab need, kelle süda on murtud.
8.02 E r 5. nädala esmaspäev 1Ms 1:1–19; Ps 104:1–2a,5–6,10+12,24+35c; Mk 6:53–56 R: Issand rõõmustab oma tegudest. või v p. Hieronymus Emiliani või v p. Josephina Bakhita, neitsi
9.02 T r 5. nädala teisipäev 1Ms 1:20–2,4a; Ps 8:4–5,6–7,8–9; Mk 7:1–13 R: Issand, meie Jumal, kui auline on Sinu nimi kogu maailmas.
10.02 K r v p. Scholastica, neitsi 1Ms 2:4b-9,15–17; Ps 104:1–2a,27–28,29cde-30; Mk 7:14–23 R: Kiida, mu hing, Issandat. † isa Vincas Dejnis (1951, Orland Park)
11.02 N r 5. nädala neljapäev 1Ms 2:18–25; Ps 128:1bcd-2,3,4–5; Mk 7:24–30 R: Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat. või v Lourdes’i maarjapäev Ülemaailmne haigete päev
12.02 R r 5. nädala reede 1Ms 3:1–8; Ps 32:1bcd-2,5,6,7; Mk 7:31–37 R: Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud.
13.02 L r 5. nädala laupäev 1Ms 3:9–24; Ps 90:2, 3–4, 5–6, 12–13; Mk 8:1–10 R: Issand, sina oled meile eluasemeks põlvest põlve. või v Maarjalaupäev
14.02 P r † AASTARINGI 6. PÜHAPÄEV 3Ms 13:1–2,44–46; Ps 32:1bcd-2,5,11; 1Kr 10:31–11,1; Mk 1:40–45 R: Issand Sina oled minu pelgupaik ja hõiskamine.
15.02 E r 6. nädala esmaspäev 1Ms 4:1–15,25; Ps 50:1bcd+8,16bcd-17,20–21; Mk 8:11–13 R: Tooge Jumalale ohvriks tänu.
16.02 T r 6. nädala teisipäev 1Ms 6:5–8; 7:1–5,10; Ps 29:1bc-2,3ac-4,3b+9de-10; Mk 8:14–21 R: Issand õnnistab oma rahvast rahuga.
17.02 K l Tuhkapäev: ALGAB PAASTUAEG Jl 2:12–18; Ps 51:3–4,5–6abcd,12–13,14+17; 2Kr 5:20–6:2; Mt 6:1–6,16–18 R: Ole meile armuline, Jumal, sest me oleme patused.
18.02 N l Tuhkaneljapäev 5Ms 30:15–20; Ps 1:1–2,3,4+6; Lk 9:22–25 R: Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale.
19.02 R l Tuhkareede Js 58:1–9abc; Ps 51:3–4,5–6abcd,18–19; Mt 9:14–15 R: Jumal ei põlga murtud ja purukslöödud südant.
20.02 L l Tuhkalaupäev Js 58:9de-14; Ps 86:1bc-2,3–4,5–6; Lk 5:27–32 R: Õpeta mind, Issand, ma tahan käia Sinu tões.
21.02 P l † PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV 1Ms 9:8–15; Ps 25:4–5abc,6+7def,8–9, 1Pt 3:18–22; Mk 1:12–15 R: Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde.
22.02 N v p. apostel Peetruse piiskopiaujärje püha 1Pt 5:1–4; Ps 23:2–3a,3b-4,5,6; Mt 16:13–19 R: Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. † peapiiskop Eduard Profittlich SJ (1942, Kirov) † isa Henri Alphonse Werling SJ (1961, Esna)
23.02 T l 1. paastuteisipäev Js 55:10–11; Ps 34:4–5,6–7,16–17,18–19; Mt 6:7–15 R: Õiged Issand tõmbab välja kõigist nende kitsikustest. või kollekt: Smürna p. Polycarpus, piiskop ja märter
24.02 K l 1. paastukolmapäev Jn 3:1–10; Ps 51:3–4,12–13,18–19; Lk 11:29–32 R: Jumal ei põlga murtud ja purukslöödud südant.
25.02 N l 1. paastuneljapäev Erl 3:10a,10c-12,17–19; Ps 138:1b[c]d-2a,2b+3,7e-8; Mt 7:7–12 R: Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid Sa mulle.
26.02 R l 1. paastureede Hs 18:21–28; Ps 130:1bc-2,3–4,5–6ab+7a,7bc-8; Mt 5:20–26 R: Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis püsiks?
27.02 L l 1. paastulaupäev 5Ms 26:16–19; Ps 119:1–2,4–5,7–8; Mt 5:43–48 R: Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu.
28.02 P l † PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEV 1Ms 22:1–2,9–13,15–18; Ps 116:10+15,16–17,18–19ab; Rm 8:31b-34; Mk 9:2–10 R: Ma käin Issanda ees elavate maal.

Märts
1.03 E l 2. paastuesmaspäev Tn 9:4b-10; Ps 79:8,9,11+13; Lk 6:36–38 R: Issand, ära tee meile meie pattu mööda.
2.03 T l 2. paastuteisipäev Js 1:10,16–20; Ps 50:8–9,16bcd-17,21+23; Mt 23:1–12 R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.
3.03 K l 2. paastukolmapäev Jr 18:18–20; Ps 31:5–6,14,15–16; Mt 20:17–28 R: Issand, päästa mind oma helduses.
4.03 N l 2. paastuneljapäev Jr 17:5–10; Ps 1:1–2,3,4+6; Lk 16:19–31 R: Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale. või kollekt: p. Kasimir
5.03 R l 2. paastureede 1Ms 37:3–4,12–13a,17b-28; Ps 105:16–17,18–19,20–21; Mt 21:33–43,45–46 R: Meenutage Issanda tehtud imetegusid.
6.03 L l 2. paastulaupäev Mi 7:14–15,18–20; Ps 103:1bc-2,3–4,9–10,11–12; Lk 15:1–3,11–32 R: Halastaja ja armuline on Issand. † isa Wilhelm Strang SJ (1965, Münster)
7.03 P l † PAASTUAJA 3. PÜHAPÄEV 2Ms 20:1–17 või 2Ms 20:1–3,7–8,12–17; Ps 19:8,9,10,11; 1Kr 1:22–25; Jh 2:13–25 R: Issand, Sinul on igavese elu sõnad.
8.03 E l 3. paastuesmaspäev 2Kn 5:1–15a; Ps 42:2,3.43:3,4; Lk 4:24–30 R: Mu hing januneb Jumala järele, millal ma näen Tema palet. või kollekt: p. Jumala–Johannes, orduvend
9T.03 l 3. paastuteisipäev Trl 3:25,34–43; Ps 25:4–5ab,6–7bc,8–9; Mt 18:21–35 R: Tuleta meelde, Issand, oma halastust. või kollekt: Rooma p. Francisca, orduõde
10.03 K l 3. paastukolmapäev 5Ms 4:1,5–9; Ps 147:12–13,15–16,19–20; Mt 5:17–19 R: Ülista, Jeruusalemm, Issandat.
11.03 N l 3. paastuneljapäev Jr 7:23–28; Ps 95:1–2,6–7abc,7d-9; Lk 11:14–23 R: Kuuldes Issanda häält, ärge tehke kõvaks oma südant. † isa Bruno Borucki SJ (1988, Münster)
12.03 R l 3. paastureede Ho 14:2–10; Ps 81:6c-8ab,8cd-9,10–11ab,14+17; Mk 12:28b-34 R: Mina olen Issand, su Jumal; kuule, Minu rahvas, Mina hoiatan sind.
13.03 L l 3. paastulaupäev Ho 6:1–6; Ps 51:3–4,18–19,20–21ab; Lk 18:9–14 R: Ustavus on see, mida Mina tahan, mitte ohver. Püha Isa Franciscuse valimise aastapäev (2013)
14.03 P roosa/l † PAASTUAJA 4. PÜHAPÄEV 2Aj 36:14–16,19–23; Ps 137:1–2,3,4–5,6; Ef 2:4–10; Jh 3:14–21 R: Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma Sinule ei mõtleks. † isa Josef Kartte SJ (1942, Ząbkowice)
15.03 E l 4. paastuesmaspäev Js 65:17–21; Ps 30:2+4,5–6,11–12ab+13cd; Jh 4:43–54 R: Sind, Issand, ma ülistan, sest Sina oled mind toonud välja hädast.
16.03 T l 4. paastuteisipäev Hs 47:1–9,12; Ps 46:2–3,5–6,8–9; Jh 5:1–16 R: Vägede Issand on meile kindlaks kaitseks.
17.03 K l 4. paastukolmapäev Js 49:8–15; Ps 145:8–9,13cd-14,17–18; Jh 5:17–30 R: Armuline ja halastaja on Issand. või kollekt: p. Patrick, piiskop † peapiiskop Antonio Zecchini SJ (1935, Riia) † isa Berard Maximilian Huber OFMCap (1952, Augsburg)
18.03 N l 4. paastuneljapäev 2Ms 32:7–14; Ps 106:19–20,21–22,23; Jh 5:31–47 R: Andesta, Issand, oma rahvale. või kollekt: Jeruusalemma p. Kyrillos, piiskop ja Kiriku doktor
19.03 R v † PÜHA JOOSEP, PÜHIMA NEITSI MAARJA ABIKAASA, SUURPÜHA Ahtme koguduse pühakupäev 2Sm 7:4–5a,12–14a,16; Ps 89:2–3,4–5,27+29; Rm 4:13,16–18,22; Mt 1:16,18–21,24a või Lk 2:41–51a R: Tema sugu püsib igavesti.
20.03 L l 4. paastulaupäev Jr 11:18–20; Ps 7:2–3,9bc-10,11–12; Jh 7:40–53 R: Issand, mu Jumal, Sinu juures ma otsin pelgupaika.
21.03 P l † PAASTUAJA 5. PÜHAPÄEV Jr 31:31–34; Ps 51:3–4,12–13,14–15; Hb 5:7–9; Jh 12:20–33 R: Loo mulle, Jumal, puhas süda.
22.03 E l 5. paastuesmaspäev Trl 1:1–9,15–17,19–30,33–62, või 1:41c-62; Ps 23:1bc-3a,3b-4,5,6; Jh 8:1–11 R: Ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga.
23.03 T l 5. paastuteisipäev 4Ms 21:4–9; Ps 102:2–3,16–18,19–21; Jh 8:21–30 R: Issand, kuule mu hüüdu. või kollekt: p. Toribio de Mongroviejo, piiskop
24.03 K l 5. paastukolmapäev Tn 3:14–20,24–25,28; [Ps] Trl 3:52,53–54,55–56; Jh 8:31–42 R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal. või kollekt: Rootsi p. Katariina
25.03 N v ISSANDA KUULUTAMISE SUURPÜHA (PAASTUMAARJAPÄEV) Js 7:10–14;8:10c; Ps 40:7–8a,8b-9,10,11; Hb 10:4–10; Lk 1:26–38 R: Jumal, ma tulen tegema Sinu tahtmist.
26.03 R l 5. paastureede Jr 20:10–13; Ps 18:2bc-3ab,3cdef-4,5–6,7; Jh 10:31–42 R: Ma hüüdsin Issandat ja Tema kuulis mu häält.
27.03 L l 5. paastulaupäev Hs 37:21–28; [Ps] Jr 31:10,11–12abcd,13; Jh 11:45–57 R: Issand kogub ja hoiab meid nagu karjane oma karja.
28.03 P p † PALMIPUUDEPÜHA e ISSANDA KANNATUSPÜHAPÄEV Protsessioon: Mk 11:1–10 või Jh 12:12–16 Missa: Js 50:4–7; Ps 22:8–9,17–18a,19–20,23–24; Fl 2:6–11; Mk 14:1–15,47 või Mk 15:1–39 R: Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mu maha jätnud?
29.03 E l Suure Nädala esmaspäev Js 42:1–7; Ps 27:1bcde,2,3,13–14; Jh 12:1–11 R: Issand on mu valgus ja mu pääste.
30.03 T l Suure Nädala teisipäev Js 49:1–6; Ps 71:1–2,3–4a,5–6ab,15+17; Jh 13:21–33,36–38 R: Mu suu peab jutlustama Sinu õiglusest.
31.03 K l Suure Nädala kolmapäev Js 50:4–9a; Ps 69:8–10,21–22,31+33–34; Mt 26:14–25 R: Oma suurest heldusest vasta mulle, Issand. † isa Utto Danner OFMCap (1968, Rosenheim)

Aprill
1.04 N v Suur Neljapäev Kriisamimissa: Js 61:1–3a,6a,8b-9; Ps 89:21–22,25+27; Ilm 1:5–8; Lk 4:16–21 R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti. Viimse õhtusöömaaja Missa: 2Ms 12:1–8,11–14; Ps 116:12–13,15–16bc,17–18; 1Kr 11:23–26; Jh 13:1–15 R: Lepingu karikas see on Päästja veri.
2.04 R p SUUR REEDE. ISSANDA KANNATAMISPÄEV Issanda kannatusliturgia: Js 52:13–53:12; Ps 31:2+6,12–13,15–16,17+25; Hb 4:14–16; 5:7–9; Jh 18:1–19:42 R: Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu. Tänane annetus on Püha Maa jaoks.
3.04 L VAIKNE LAUPÄEV Vaikne laupäev on ootuse, mõtiskluse ja palve päev
4.04 P v † KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV. SUURPÜHA Paasaöö: [1] 1Ms 1:1–2:2 või 1Ms 1:1,26–31a; Ps 104:1–2a,5–6,10+12,13–14,24+35c või Ps 33:4–5,6–7,12–13,20+22 R: Saada välja oma vaimu ja uuenda maailma pale või Issanda heldus täidab maa. [2] 1Ms 22:1–18 või 1Ms 22:1–2,9a,10–13,15–18; Ps 16:5+8,9–10,11 R: Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures. [3] 2Ms 14:15–15:1a; [ps] 2Ms 15:1b-2,3–4,5–6,17–18 R: Laulgem Issandale, sest Tema on Ülikõrge. [4] Js 54:4ab,5–14; Ps 30:2+4,5–6,11+12ab+13cd R: Sind, Issand, ülistan, sest Sina oled mind toonud välja hädast. [5] Js 55:1–11; [ps] Js 12:2,3–4bc,4de-5 R: Te ammutate päästeallikaist. [6] Brk 3:9–15,32–4:4; Ps 19:8–9 R: Issand, Sinul on igavese elu sõnad. [7] Hs 36:16–17a,18–28; Ps 42:3,5bcd+43:3,4 või Ps 51:12–13,14–15,18–19 või [ps] Js 12:2,3,4bcd,5–6 [ristimine toimudes] R: Mu hing januneb elava Jumala järele. või R: Loo mulle, Jumal puhas süda. (epistel) Rm 6:3–11; Ps 118:1–2,16ab-17,22–23; Mk 16:1–8 R: Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Päevamissa: Ap 10:34a,37–43; Ps 118:1–2,16–17,22–23; Kl 3:1–4 või 1Kr 5:6b-8; sekvents; Jh 20:1–9 või Lk 24:1–12 või õhtumissal Lk 24:13–35 R: Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik.
5.04 E v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI ESMASPÄEV Ap 2:14,22–32; Ps 16:1bc-2ab+5,7–8,9–10,11; Mt 28:8–15 R: Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures.
6.04 T v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI TEISIPÄEV Ap 2:14a,36–41; Ps 33:4–5,18–19,20+22; Jh 20:11–18 R: Issanda heldus täidab maa.
7.04 K v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI KOLMAPÄEV Ap 3:1–10; Ps 105:1–2,3–4,6–7,8–9; Lk 24:13–35 R: Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat.
8.04 N v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI NELJAPÄEV Ap 3:11–26; Ps 8:2a+5,6–7,8–9; Lk 24:35–48 R: Issand, meie Jumal, kui auline on Sinu nimi kogu maailmas.
9.04 R v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI REEDE Ap 4:1–12; Ps 118:1–2+4,22–24,25–27ab; Jh 21:1–14 R: Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
10.04 L v ÜLESTÕUSMISOKTAAVI LAUPÄEV Ap 4:13–21; Ps 118:1+14–15,16+18,19–21; Mk 16:9–15 R: Ma tänan Sind, Issand, et Sina mulle vastasid.
11.04 P v † ÜLESTÕUSMISAJA 2. PÜHAPÄEV EHK JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV Ap 4:32–35; Ps Ps 118:1+4,13–14,22+24; 1Jh 5:1–6, 12–13,17–19; Jh 20:19–31 R: Tänage Issandat, sest Tema heldus kestab igavesti.
12.04 E v 2. paasaesmaspäev Ap 4:23–31; Ps 2:1–3,4–6,7–9; Jh 3:1–8 R: Õndsad on kõik, kes Issanda juures pelgupaika otsivad.
13.04 T v 2. paasateisipäev Ap 4:32–37; Ps 93:1abcd,1c-2,5; Jh 3:7b-15 R: Issand on kuningas! Ülevusega on Tema riietunud. või p p. Martinus I, paavst ja märter
14.04 K v 2. paasakolmapäev Ap 5:17–26; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9; Jh 3:16–21 R: Armetu hüüdis, ja Issand kuulis teda.
15.04 N v 2. paasaneljapäev Ap 5:27–33; Ps 34:2+9,17–18,19–20; Jh 3:31–36 R: Armetu hüüdis, ja Issand kuulis teda.
16.04 R v 2. paasareede Ap 5:34–42; Ps 27:1bcde,4,13–14; Jh 6:1–15 R: Ühte ma olen palunud Issandalt, et ma saaksin asuda Issanda kojas.
17.04 L v 2. paasalaupäev Ap 6:1–7; Ps 33:1–2,4–5,18–19; Jh 6:16–21 R: Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind. † isa Vassily Charles Bourgeois SJ (1963, São Paulo) † isa Tadeusz Kraus OFMCap (1977, Krakov)
18.04 P v † ÜLESTÕUSMISAJA 3. PÜHAPÄEV Ap 3:12a,13–15,17–19; Ps 4:2,4,7,9; 1Jh 2:1–5a; Lk 24:35–48 R: Issand, tõsta meie peale oma palge valgus.
19.04 E v 3. paasaesmaspäev Ap 6:8–15; Ps 119:23–24,26–27,29–30; Jh 6:22–29 R: Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu.
20.04 T v 3. paasateisipäev Ap 7:51–8:1a; Ps 31:3cd-4,6+7c+8a,17+21ab; Jh 6:30–35 R: Issand, Sinu kätte ma usaldan oma vaimu.
21.04 K v 3. paasakolmapäev Ap 8:1b-8; Ps 66:1b-3ab,4–5,6–7a; Jh 6:35–40 R: Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa. või v p. Anselm, piiskop ja Kiriku doktor
22.04 N v 3. paasaneljapäev Ap 8:26–40; Ps 66:8–9,16–17,20; Jh 6:44–51 R: Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa.
23.04 R v 3. paasareede Ap 9:1–20; Ps 117:1,2ab; Jh 6:52–59 R: Kuulutage evangeeliumi kogu maailmale. või p p. Jüri (Georg), märter või p p. Adalbert (Vojtech), piiskop ja märter Sillamäel p PÜHAD MÄRTRID ADALBERT (VOJTĚCH), PIISKOP, JA JÜRI (GEORGIOS), SUURPÜHA Sillamäe kiriku templipüha Ap 7:55–60; Ps 31:3cd-4,6+8ab,16–17; 1Pt 4:12–19; Jh 12:24–26 R: Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.
24.04 L v 3. paasalaupäev Ap 9:31–42; Ps 116:12–13,14–15,16–17; Jh 6:60–69 R: Kuidas ma tasun Issandale kõik Tema heateod minu vastu? või v Sigmaringeni p. Fidelis, preester ja märter
25.04 P v † ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV Ap 4:8–12; Ps 118:1+8–9,21–23,26+28+29; 1Jh 3:1–2; Jh 10:11–18 R: Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
26.04 E v 4. paasaesmaspäev Ap 11:1–18; Ps 42:2–3.43:3,4; Jh 10:1–10 R: Mu hing januneb elava Jumala järele.
27.04 T v 4. paasateisipäev Ap 11:19–26; Ps 87:1b-3,4–5,6–7; Jh 10:22–30 R: Kiitke Issandat, kõik rahvad.
28.04 K v 4. paasakolmapäev Ap 12:24–13:5a; Ps 67:2–3,5,6+8; Jh 12:44–50 R: Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad. või p p. Pierre Chanel, preester ja märter või v p. Louis–Marie Grignion de Montfort, preester
29.04 N v P. Siena Katariina, Neitsi ja Kiriku Doktor - Euroopa kaitsepühak. Kirikupüha 1Jh 1:5–2:2; Ps 103:1bc-2,3–4,8–9,13–14,17–18; Mt 11:25–30 R: Kiida, mu hing, Issandat.
30.04 R v 4. paasareede Ap 13:26–33; Ps 2:6–7,8–9,10–11; Jh 14:1–6 R: Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu. või v p. Pius V, paavst

Mai
1.05 L v 4. paasalaupäev Ap 13:44–52; Ps 98:1,2–3ab,3cd-4; Jh 14:7–14 R: Maa on näinud oma Päästjat. või v p. Joosep, töömees 1Ms 1:26–2:3 või Kl 3:14–15,17,23–24; Ps 90:2,3–4, 12–13,14+16; Mt 13:54–58 R: Issand, kinnita meie kätetööd.
2.05 P v † ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV Ap 9:26–31; Ps 22:26cd-27,28+30abcd,30e-32ab; 1Jh 3:18–24; Jh 15:1–8 R: Sinu kohta, Issand, käib mu kiituslaul suures koguduses.
3.05 E p p-d Apostlid Filippus ja Jaakobus, kirikupüha 1Kr 15:1–8; Ps 19:2–3,4–5ab; Jh 14:6–14 R: Üle kogu ilmamaa käib nende kõla.
4.05 T v 5. paasateisipäev Ap 14:19–28; Ps 145:10–11,12–13ab,21; Jh 14:27–31a R: Las Sinu usklikud kuulutavad Sinu riigist.
5.05 K v 5. paasakolmapäev Ap 15:1–6; Ps 122:1bc-2,3–4ab,4bc-5; Jh 15:1–8 R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.
6.05 N v 5. paasaneljapäev Ap 15:7–21; Ps 96:1–2a,2b-3,10; Jh 15:9–11 R: Jutustage rahvaste seas Issanda au.
7.05 R v 5. paasareede Ap 15:22–31; Ps 57:8–9,10–12; Jh 15:12–17 R: Ma tahan Sind tänada rahvaste seas, Issand.
8.05 L v 5. paasalaupäev Ap 16:1–10; Ps 100:1b-2,3,5; Jh 15:18–21 R: Hõisake Issandale, kõik ilmamaad.
9.05 P v † ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV Ap 10:25–26,34–35,44–48; Ps 98:1,2–3ab,3cd-4; 1Jh 4:7–10; Jh 15:9–17 R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees. † isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
10.05 E v 6. paasaesmaspäev Ap 16:11–15; Ps 149:1bc-2,3–4,5–6a+9b; Jh 15:26–16:4a R: Issandal on hea meel oma rahvast.
11.05 T v 6. paasateisipäev Ap 16:22–34; Ps 138:1bc-2a,2b-3,7e-8; Jh 16:5–11 R: Issand, Sinu parem käsi aitab mind.
12.05 K v 6. paasakolmapäev Ap 17:15,22–18:1; Ps 148:1bc-2,11–12,13–14abcd; Jh 16:12–15 R: Taevas ja maa on täis Sinu kirkust. või p p-d Nereus ja Achilleus, märtrid või p p. Pancratius, märter
13.05 N 6. paasaneljapäev Ap 18:1–8; Ps 97:1,2,3,4; Jh 16:16–20 R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees. v Fatima maarjapäev
14.05 R p p. Apostel Mattias, kirikupüha Ap 1:15–17,20–26; Ps 113:1bc-2,3–4,5–6,7–8; Jh 15:9–17 R: Issand pani ta istuma oma rahva õilsate kõrvale.
15.05 L v 6. paasalaupäev Ap 18:23–28; Ps 47:2–3,8–9,10; Jh 16:23b-28 R: Jumal on kogu ilmamaa kuningas.
16.05 P v † KRISTUSE TAEVAMINEMISE SUURPÜHA Ap 1:1–11; Ps 47:2–3,6–7,8–9; Ef 1:17–23; Mk 16:15–20 R: Jumal läks üles rõõmuhõisetel, Issand läks üles pasunahäältel.
17.05 E v 7. paasaesmaspäev Ap 19:1–8; Ps 68:2–3,4–5abef,6–7ab; Jh 16:29–33 R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas.
18.05 T v 7. paasateisipäev Ap 20:17–27; Ps 68:10–11,20–21; Jh 17:1b-11a R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas. või p p. Johannes I, paavst ja märter
19.05 K v 7. paasakolmapäev Ap 20:28–38; Ps 68:29–30,33–35a,35bc-36; Jh 17:1b,11b-19 R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas.
20.05 N v 7. paasaneljapäev Ap 22:30; 23:6–11; Ps 16:1bc-2ab+5,7–8,9–10,11; Jh 17:20–26 R: Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures. või v Siena p. Bernardino, preester
21.05 R v 7. paasareede Ap 25:13b-21; Ps 103:1bc-2,11–12,19–20abc; Jh 21:15–19 R: Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse. või p p-d Christophorus Magallanes, preester ja märter, ja kaaslased, märtrid † isa Vello Salo (2019, Tallinn)
22.05 L v 7. paasalaupäev Ap 28:16–20,30–31; Ps 11:4,5+7; Jh 21:20–25 R: Õiglased saavad näha Issanda palet. või v Cascia p. Rita, orduõde
23.05 P p † NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV Valga Kiriku Templipüha Eelõhtumissa: 1Ms 11:1–9 või 2Ms 19:3–8a,16–20b või Hs 37:1–14 või Jl 3:1–5; Ps 104:1–2a,24+25c,27–28, 29bc-30; Rm 8:22–27; Jh 7:37–39 Päevamissa: Ap 2:1–11; Ps 104:1ab+24ac, 29cde-30, 31+34; Gl 5:16–25; sekvents; Jh 15:26–27;16:12–15 R: Saada välja oma Vaim, tee uueks maailma pale.
24.05 E v Pühima Neitsi Maarja – Kiriku Ema 1Ms 3:9–15, 20 või Ap 1:12–14; Ps 87:1–2,3+5,6–7; Jh 19:25–34 R: Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.
25.05 T r 8. nädala teisipäev Srk 35:1–12; Ps 50:5–6,7–8,14+23; Mk 10:28–31 R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet. või v p. Gregorius VII paavst või v p. Maria Magdalena de Pazzi, neitsi või v p. Auväärne Beda, preester ja Kiriku doktor
26.05 K v p. Filippo Neri, preester Srk 36:1,4–5a,10–17; Ps 79:8,9,11+13; Mk 10:32–45 R: Näita meile, Issand, oma heldust.
27.05 N r 8. nädala neljapäev Srk 42:15–25; Ps 32:2–3,4–5,6–7,8–9; Mk 10:46–52 R: Issanda heldus täidab maa. või v Canterbury p. Augustinus, piiskop
28.05 R r 8. nädala reede Srk 44:1,9–13; Ps 149:1–2,3–4,5–6a+9b; Mk 11:11–26 R: Issand armastab oma rahvast.
29.05 L r 8. nädala laupäev Srk 51:12–20; Ps 18:8,9,10,11; Mk 11:27–33 R: Issand korraldused on õiglased. või p. Paulus VI, paavst või v Maarjalaupäev
30.05 P v † PÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHA 5Ms 4:32–34,39–40; Ps 33:4–5,6+9,18–19,20+22; Rm 8:14–17; Mt 28:16–20 R: Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud.
31.05 E v Pühima Neitsi Maarja külaskäigupüha (heinamaarjapäev) Sf 3:14–18 või Rm 12:9–16ab; [ps] Js 12:2–3,4bcde,5–6; Lk 1:39–56 R: Iisraeli Püha on teie keskel suur.

Juuni
1.06 T p p. Justinus, märter Tb 2:9–14; Ps 112:1–2,7–8,9; Mk 12:13–17 R: Tema süda on kindel, kes loodab Issanda peale.
2.06 K r 9. nädala kolmapäev Tb 3:1–11a,15–17a; Ps 25:2–3,4–5,6–7bc,8–9; Mk 12:18–27 R: Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge. või v p-d Marcellinus ja Petrus, märtrid
3.06 N p p-d Carolus Lwanga ja kaaslased, märtrid Tb 6:10–11a;7:1,9–17;8:4–10; Ps 128:1bcd-2,3,4–5a, 5bc-6; Mk 12:28b-34 R: Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat.
4.06 R r 9. nädala reede Tb 11:5–17; Ps 146:1b-2,6c-7abc,7de-9a,9bc-10ab; Mk 12:35–37 R: Sina oled, Issand, vaestele abi.
5.06 L p p. Bonifatius, piiskop ja märter Tb 12:1,5–15,20; [Ps] Tb 13:2cde,7,8abc,8def; Mk 12:38–44 R: Õnnistatud olgu Issand, kes elab igavesti.
6.06 P v † KRISTUSE PÜHIMA IHU JA VERE SUURPÜHA 2Ms 24:3–8; Ps 116:12–13,15+16bc,17–18; Hb 9:11–15; Mk 14:12–16,22–26 R: Ma tõstan üles päästekarika Issanda nimel.
7.06 E r 10. nädala esmaspäev 2Kr 1:1–7; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9; Mt 5:1–12 R: Maitske ja vaadake, et Issand on hea.
8.06 T r 10. nädala teisipäev 2Kr 1:18–22; Ps 119:129–130,131–132,133+135; Mt 5:13–16 R: Lase oma pale paista oma sulase peale.
9.06 K r 10. nädala kolmapäev 2Kr 3:4–11; Ps 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17–19 R: Issand, meie Jumal, Sina oled kõige püham. või v p. Efraim Süürlane, diakon ja Kiriku doktor
10.06 N r 10. nädala neljapäev 2Kr 3:15–4:1,3–6; Ps 85:9abcd+10,11–12,13–14; Mt 5:20–26 R: Meie maal Jumal aus elaks.
11.06 R v JEESUSE PÜHIMA SÜDAME SUURPÜHA Ho 11:1,3–4,8ef-9; [Ps] Js 12:2–3,4bc,4de-5; Ef 3:8–12,14–19; Jh 19:31–37 R: Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
12.06 L v Pühima Neitsi Maarja puhtaima südame mälestuspäev Js 61:9–11; [Ps] 1Sm 2:1,4–5,6–7,8abcd; Lk 2:41–51 R: Mu süda rõõmutseb Issandas.
13.06 P r † AASTARINGI 11. PÜHAPÄEV Hs 17:22–24; Ps 92:2–3,13–14,15–16; 2Kr 5:6–10; Mk 4:26–34 R: Tänagem Issandat, sest Tema armastus kestab igavesti. Narvas v PADOVA P. ANTONIUS, PREESTER JA KIRIKU DOKTOR, SUURPÜHA Narva koguduse pühakupäev Js 61:1–3a; Ps 89:2–3,4–5,21–22,25+27; Rm 12:3–13; Lk 10:1–9 R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti.
14.06 E r 11. nädala esmaspäev 2Kr 6:1–10; Ps 98:1,2–3ab,3cd-4; Mt 5:38–42 R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.
15.06 T r 11. nädala teisipäev 2Kr 8:1–9; Ps 146:1b-2,5–6,7,8–9a; Mt 5:43–48 R: Ma tahan Issandat kiita oma eluaja.
16.06 K r 11. nädala kolmapäev 2Kr 9:6–11; Ps 112:1bc-2,3–4,9; Mt 6:1–6,16–18 R: Õnnis on mees, kes kardab Issandat.
17.06 N r 11. nädala neljapäev 2Kr 11:1–11; Ps 111:1bc-2,3–4,7–8; Mt 6:7–15 R: Issanda kätetööd on tõde ja õigus.
18.06 R r 11. nädala reede 2Kr 11:18,21b-30; Ps 34:2–3,4–5,6–7; Mt 6:19–23 R: Jumal aitab õiged kõigist nende kitsikustest välja.
19.06 L r 11. nädala laupäev 2Kr 12:1–10; Ps 34:8–9,10–11,12–13; Mt 6:24–34 R: Maitske ja vaadake, et Issand on hea. või v p. Romualdus, abt või v Maarjalaupäev
20.06 P r † AASTARINGI 12. PÜHAPÄEV Ii 38:1,8–11; Ps 107:23–24,25–26,28–29,30–31; 2Kr 5:14–17; Mk 4:35–41 R: Tänage Issandat Tema helduse eest.
21.06 E v p. Aloisio Gonzaga, orduvend 1Ms 12:1–9; Ps 33:12–13,18–19,20+22; Mt 7:1–5 R: Õnnis on rahvas, kelle Issand on valinud.
22.06 T r 12. nädala teisipäev 1Ms 13:2,5–18; Ps 15:2–3a,3bcd-4ab,5; Mt 7:6,12–14 R: Issand. Kes võib tulla külaliseks sinu telki? või v Nola p. Paulinus, piiskop või p p-d John Fisher, piiskop, ja Thomas More, märtrid
23.06 K r 12. nädala kolmapäev 1Ms 15:1–12,17–18; Ps 105:1–2,3–4,6–7,8–9; Mt 7:15–20 R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.
24.06 N v PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA Eelõhtumissa: Jr 1:4–10; Ps 71:1–2,3–4a,5–6ab,15ab+17; 1Pt 1:8–12; Lk 1:5–17 R: Issand, sa oled kandnud mu eest hoolt emaihust alates. Päevamissa: Js 49:1–6; Ps 139:1bc-3,13–14ab,14c-15; Ap 13:22–26; Lk 1:57–66,80 R: Ma tänan Sind, Issand, et olen nii imeliselt loodud. † isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
25.06 R r 12. nädala reede 1Ms 17:1,9–10,15–22; Ps 128:1bcd-2,3,4–5; Mt 8:1–4 R: Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat.
26.06 L r 12. nädala laupäev 1Ms 18:1–15; [Ps] Lk 1:46b-47,48–49,50+53,54–55; Mt 8:5–17 R: Issand peab meeles oma halastust. või v p. Josemaría Escrivá, preester või v Maarjalaupäev
27.06 P r † AASTARINGI 13. PÜHAPÄEV Trk 1:13–15;2:23–24; Ps 30:2+4,5–6+11,12–13; 2Kr 8:7,9,13–15; Mk 5:21–43 või Mk 5:21–24,35–43 R: Ma ülistan Sind, Issand, sest Sina oled mind toonud välja hädast.
28.06 E p p. Ireneus, piiskop ja märter 1Ms 18:16–33; Ps 103:1–2,3–4,8–9,10–12; Mt 8:18–22 R: Halastaja ja armuline on Issand
29.06 T p † P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV) Tallinna templipüha Eelõhtumissa: Ap 3:1–10; Ps 19:2–3,4–5; Gl 1:11–20; Jh 21:15–19 R: Üle kogu ilmamaa käib nende kõla. Päevamissa: Ap 12:1–11; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9; 2Tm 4:6–8,17–18; Mt 16:13–19 R: Issand tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks
30.06 K r 13. nädala kolmapäev 1Ms 21:5,8–20; Ps 34:7–8,10–11,12–13; Mt 8:28–34 R: Armetu hüüab, ja Issand kuuleb teda. või p p-d püha Rooma Kiriku esimärtrid

Juuli
1.07 N r 13. nädala neljapäev 1Ms 22:1–19; Ps 116:1–2,3–4,5–6,8–9; Mt 9:1–8 R: Ma käin Issanda ees elavate maal. Sillamäel v SILLAMÄE KIRIKU PÜHITSEMISPÄEV, SUURPÜHA 1Kn 8:22–23,27–30; Ps 85:3,4,5+10,11; 1Kr 3:9b-11, 16–17; Mt 16:13–19 R: Kui armas on Sinu tempel, Issand.
2.07 R r 13. nädala reede 1Ms 23:1–4,19; 24:1–8,62–67:; Ps 106:1–2,3–4a,4b-5; Mt 9:9–13 R: Tänage Issandat, sest Tema on hea.
3.07 L p p. apostel Toomas, kirikupüha Ef 2:19–22; Ps 117:1–2ab; Jh 20:24–29 R: Kuulutage evangeeliumi kogu maailmale.
4.07 P r † AASTARINGI 14. PÜHAPÄEV Hs 2:2–5; Ps 123:1bc-2ab,2cdefg,3–4; 2Kr 12:7–10; Mk 6:1–6 R: Ma tõstan oma silmad Sinu poole, Jumal.
5.07 E r 14. nädala esmaspäev 1Ms 28:10–22a; Ps 91:1–2,3–4,14–15ab; Mt 9:18–26 R: Sina oled mu Jumal, kelle peale ma loodan. või v p. Antonius Maria Zaccaria, preester
6.07 T r 14. nädala teisipäev 1Ms 32:23–33; Ps 17:1,2–3,6–7,8b+15; Mt 9:32–38 R: Mina saan näha Sinu palet õiguses, kui ma üles tõusen. või p p. Maria Goretti, neitsi ja märter
7.07 K r 14. nädala kolmapäev 1Ms 41:55–57; 42:5,7a,17–24a; Ps 33:2–3,10–11,18–19; Mt 10:1–7 R: Sinu heldus, Issand, olgu meie peal.
8.07 N r 14. nädala neljapäev 1Ms 44:18–21,23b-29; 45:1–5; Ps 105:16–17,18–19,20–21; Mt 10:7–15 R: Meenutage Issanda tehtud imetegusid.
9.07 R r 14. nädala reede 1Ms 46:1–7, 28–30; Ps 37:3–4,18–19,27–28,39–40; Mt 10:16–23 R: Õigete pääste tuleb Issanda käest. või p-d Augustinus Zhao Rong, preester ja tema kaaslased, märtrid
10.07 L r 14. nädala laupäev 1Ms 49:29–33; 50:15–26a; Ps 103:1–2,3–4,6–7; Mt 10:24–33 R: Elagu teie süda, kes te otsite Jumalat. või v Maarjalaupäev
11.07 P r † AASTARINGI 15. PÜHAPÄEV Am 7:12–15; Ps 85:9abcd+10,11–12,13–14; Ef 1:3–14; Mk 6:7–13 R: Issand, näita meile oma heldust ja päästa meid.
12.07 E r 15. nädala esmaspäev 2Ms 1:8–14,22; Ps 124:1bc-2,3–5,6–8; Mt 10:34–11:1 R: Meie abi on Issand ja Looja.
13.07 T r 15. nädala teisipäev 2Ms 2:1–15a; Ps 69:3,14,30–31,33–34; Mt 11:20–24 R: Elagu teie süda, kes te otsite Jumalat. või v p. Henricus † isa Miķelis Krumpāns (1987, Tallinn)
14.07 K r 15. nädala kolmapäev 2Ms 3:1–6,9–12; Ps 103:1–2,3–4,6–7; Mt 11:25–27 R: Halastaja ja armuline on Issand. või v p. Camillo de Lellis, preester
15.07 N v p. Bonaventura, piiskop ja Kiriku doktor 2Ms 3:13–20; Ps 105:1+5,8–9,24–25,26–27; Mt 11:28–30 R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.
16.07 R r 15. nädala reede 2Ms 11:10–12:14; Ps 116:12–13,15–16bc,17–18; Mt 12:1–8 R: Ma tõstan päästekarika Issanda nimel. või v Karmeli maarjapäev
17.07 L r 15. nädala laupäev 2Ms 12:37–42; Ps 136:1+23–24,10–12,13–15; Mt 12:14–21 R: Tänagem Issandat, sest Tema halastus kestab igavesti. või v Maarjalaupäev
18.07 P r † AASTARINGI 16. PÜHAPÄEV Jr 23:1–6; Ps 23:1bc-2a,2b-3,4,5,6; Ef 2:13–18; Mk 6:30–34 R: Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
19.07 E r 16. nädala esmaspäev 2Ms 14:5–18; [Ps] 2Ms 15:1,2,3–4,5–6; Mt 12:38–42 R: Laulgem Issandale, sest Tema on Ülikõrge.
20.07 T r 16. nädala teisipäev 2Ms 14:21–15:1; [Ps] 2Ms 15:8–9,10+12,17; Mt 12:46–50 R: Laulgem Issandale, sest Tema on Ülikõrge. või p p. Apollinare, piiskop ja märter
21.07 K r 16. nädala kolmapäev 2Ms 16:1–5,8–15; Ps 78:18–19,23–24,25–26,27–28; Mt 13:1–9 R: Ta andis neile taeva vilja. või v Brindisi p. Lorenzo, preester ja Kiriku doktor † peapiiskop Kazimierz Świątek (2011, Pinsk)
22.07 N v p. Maarja Magdaleena, kirikupüha Ül 3:1–4 või 2Kr 5:14–17; Ps 63:2,3–4,5–6,8–9; Jh 20:1–2,11–18 R: Jumal, sinu järele januneb mu hing. † isa Leon Abraitis (1930, Taagepera)
23.07 R v p. Birgitta, Orduõde - Euroopa kaitsepühak, kirikupüha Gal 2:19–20; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9,10–11; Jh 15:1–8 R: Ära unusta viletsaid, Issand.
24.07 L r 16. nädala laupäev 2Ms 24:3–8; Ps 50:1–2,5–6,14–15; Mt 13:24–30 R: Võta, Jumal, meie tänu ohvrid vastu. või v p. Charbel Mahkluf, preester või v p. Olga või v Maarjalaupäev
25.07 P r † AASTARINGI 17. PÜHAPÄEV 2Kn 4:42–44; Ps 145:10–11,15–16,17–18; Ef 4:1–6; Jh 6:1–15 R: Issand, Sina avad oma käe ja toidad meid. † isa Eduard Stephany SJ (1928, Narva–Jõesuu)
26.07 E v p-d Joakim ja Anna, P. N. Maarja vanemad 2Ms 32:15–24,30–34; Ps 106:19–20,21–22,23; Mt 13:31–35 R: Andesta, Issand, oma rahvale.
27.07 T r 17. nädala teisipäev 2Ms 33:7–11;34:5–9,28; Ps 103:6–7,8–9,10–11,12–13; Mt 13:36–43 R: Halastaja ja armuline on Issand.
28.07 K r 17. nädala kolmapäev 2Ms 34:29–35; Ps 99:5,6,7,9; Mt 13:44–46 R: Issand, meie Jumal, Sina oled kõige püham. † isa Heinrich Neefs SJ (1984, Antverpen)
29.07 N v p. Marta 1Jh 4:7–16; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9,10–11; Jh 11:19–27 või Lk 10:38–42 R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.
30.07 R r 17. nädala reede 3Ms 23:1,4–11,15–16,27,34b-37; Ps 81:3–4,5–6ab, 10–11ab; Mt 13:54–58 R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus. või v p. Petrus Chrysologus, piiskop ja Kiriku doktor
31.07 L v p. Ignatius Loyola, preester 3Ms 25:1,8–17; Ps 67:2–3,5,7–8; Mt 14:1–12 R: Jumal, Sinule laulgu tänu kõik rahvad.

August
1.08 P r † AASTARINGI 18. PÜHAPÄEV 2Ms 16:2–4,12–15; Ps 78; Ef 4:17,20–24; Jh 6:24–35 R: Issand andis oma rahvale taeva vilja.
2.08 E r 18. nädala esmaspäev 4Ms 11:4b-15; Ps 81:12–13,14–15,16–17; Mt 14:13–21 R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus. või v Vercelli p. Eusebius, piiskop või v p. Pierre–Julien Eymard, preester
3.08 T r 18. nädala teisipäev 4Ms 12:1–13; Ps 51:3–4,5–6a,6bc-7,12–13; Mt 14:22–36 R: Ole meile armuline, Jumal, sest oleme patused.
4.08 K v p. Jean–Marie Vianney, preester 4Ms 13:1–3a,25–14:1,26–30,34–35; Ps 106:6–7a,13–14, 21–22, 23; Mt 15:21–28 R: Mõtle meile, Issand, oma head meelt mööda oma rahva vastu.
5.08 N r 18. nädala neljapäev 4Ms 20:1–13; Ps 95:1–2,6–7,8–9; Mt 16:13–23 R: Kuuldes Issanda häält, ärge tehke kõvaks oma südant. või v Suure P. Neitsi Maarja Basiilika pühitsemispäev
6.08 R v Issandamuutmise püha Tn 7:9–10,13–14; Ps 97:1–2,5–6,9; 2Pt 1:16–19; Mk 9:2–10 R: Issand on kuningas, Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa.
7.08 L r 17. nädala laupäev 5Ms 6:4–13; Ps 18:2–3a,3bc-4,47+51ab; Mt 17:14–20 R: Issand on mu kalju ja mu päästja. või p p-d Sixtus (Xystus) II, paavst ja märter, ning kaaslased, märtrid või v p. Gaetano, preester või v Maarjalaupäev
8.08 P r † AASTARINGI 19. PÜHAPÄEV 1Kn 19:4–8; Ps 34:2–3,4–5,6–7,8–9; Ef 4:30–5:2; Jh 6:41–51 R: Maitske ja vaadake, et Issand on hea.
9.08 E p p. Risti Teresa Benedicta, neitsi ja märter — Euroopa kaitsepühak, kirikupüha Ho 2:16b,17b,21–22; Ps 45:11–12,14–15,16–17; Mt 25:1–13 R: Issand tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.
10.08 T p p. Laurentius, diakon ja märter, kirikupüha 2Kr 9:6–10; Ps 112:1bc-2,5–6,7–8,9; Jh 12:24–26 R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis.
11.08 K v p. Clara, neitsi 5Ms 34:1–12; Ps 66:1c-3ab,5+8,16–17; Mt 18:15–20 R: Tänu olgu Jumalale, kes paneb elama meie hinge. Kiviõlis v P. CLARA, NEITSI. SUURPÜHA Kiviõli kiriku templipüha Ho 2:16bc,17cd,21–22; Ps 45:11–12,14–15,16–17; Fl 3:8–14; Mt 19:27–29 R: Ennäe, Kristus. Tulge välja teda vastu võtma. † õde Maria Anna Chrzanowska (1979, Legionowo)
12.08 N r 19. nädala neljapäev Jos 3:7–10a,11,13–17; Ps 114:1–2,3–4,5–6; Mt 18:21–19:1 R: Halleluuja. või v p. Jeanne–Francoise de Chantal, orduõde
13.08 R r 19. nädala reede Jos 24:1–13; Ps 136:1–3,16–18,21–22+24; Mt 19:3–12 R: Tema heldus kestab igavesti. või p p-d Pontianus, paavst, ja Hyppolitus, preester, märtrid
14.08 L p p. Maksymilian Maria Kolbe, preester ja märter Jos 24:14–29; Ps 16:1bc-2ab+5,7–8,11; Mt 19:13–15 R: Issand on mu põllu- ja mu karikaosa
15.08 P v † P. N. MAARJA TAEVAVÕTMISE SUURPÜHA (RUKKIMAARJAPÄEV) Eelõhtumissa: 1Aj 15:3–4,15–16,16:1–2; Ps 132:6–7, 9–10,13–14; 1Kr 15:54–57; Lk 11:27–28 R: Tõuseb Issandaga tema Võimsuselaegas. Päevamissa: Ilm 11:19a,12:1–6a,10ab; Ps 45:7+10, 11–12ab,14–15a,15bc-16; 1Kr 15:20–27a; Lk 1:39–56 R: Kuninganna seisab su paremal käel.
16.08 E r 20. nädala esmaspäev Km 2:11–19; Ps 106:34–35,36–37,39–40,43ab+44; Mt 19:16–22 R: Andesta, Issand, oma rahvale. või v p. István (Ungari Stephanus)
17.08 T r 20. nädala teisipäev Km 6:11–24; Ps 85:9,11–12,13–14; Mt 19:23–30 R: Issand kuulutab rahu oma rahvale.
18.08 K r 20. nädala kolmapäev Km 9:6–15; Ps 21:2–3,4–5,6–7; Mt 20:1–16a R: Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas.
19.08 N r 20. nädala neljapäev Km 11:29–39a; Ps 40:5,7–8a,8b-9,10; Mt 22:1–14 R: Jumal, ma tulen tegema Sinu tahtmist. või v p. Jean Eudes, preester
20.08 R v Clairvaux’ p. Bernard, abt ja Kiriku doktor Rt 1:1,3–6,14b-16,22; Ps 146:5–6ab,6c-7,8–9a,9bc-10; Mt 22:34–40 R: Kiida, mu hing, Issandat, oma Päästjat. Piiskop Philippe Jourdani preestrikspühitsemine (1988)
21.08 L v p. Pius X, paavst Rt 2:1 3,8 11;4:13 17; Ps 128:1bcd 2,3,4,5; Mt 23:1–12 R: Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat. või v Maarjalaupäev
22.08 P r † AASTARINGI 21. PÜHAPÄEV Jos 24:1–2a,15–17,18b; Ps 34:2–3.16–17,18–19,20–21, 22–23; Ef 5:21–32; Jh 6:54,59–69 R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.
23.08 E r 21. nädala esmaspäev 1Tes 1:2–5, 8–10; Ps 149:1–2,3–4,5–6,9; Mt 23:13–22 R: Issandal on hea meel oma rahvast. või v Lima p. Rosa, neitsi
24.08 T p p. apostel Bartolomeus, kirikupüha Ilm 21:9b-14; Ps 145:10–11,12–13,17–18; Jh 1:45–51 R: Las Sinu usklikud kuulutavad sinu riiki.
25.08 K r 21. nädala kolmapäev 1Tes 2:9–13; Ps 139:7–8,9–10,11–12; Mt 23:27–32 R: Issand, Sina uurid mind läbi ja tunned mind. või v p. José de Calasanz, preester või v p. Louis IX
26.08 N r 21. nädala neljapäev 1Tes 3:7–13; Ps 90:3–4,12–13,14+17; Mt 24:42–51 R: Issand, Sina uurid mind läbi ja tunned mind. või v Częstochowa maarjapäev
27.08 R v p. Monica 1Tes 4:1–8; Ps 97:1+2b,5–6,10,11–12; Mt 25:1–13 R: Te õige, rõõmustage Issandas.
28.08 L v p. Augustinus, piiskop ja Kiriku doktor 1Tes 4:9–12; Ps 98:1,7–8,9; Mt 25:14–30 R: Issand tuleb mõistma kohut maailmale õiguses.
29.08 P r † AASTARINGI 22. PÜHAPÄEV 5Ms 4:1–2,6–8; Ps 15:1c-3a,3–4,4–5; Jk 1:17–18,21–22,27; Mk 7:1–8,14–15,21–23 R: See, kes teeb õigust, tohib elada Issanda pühal mäel. Tartus v TARTU KIRIKU PÜHITSEMISPÄEV, SUURPUHA 1Kn 8:22–23,27–30; Ps 85:3,4,5+10,11; 1Kr 3:9b-11,16–17; Mt 16:13–19 R: Kui armas on Sinu tempel, Issand.
30.08 E r 22. nädala esmaspäev 1Tes 4:13–18; Ps 96:1+3,4–5,11–12,13; Lk 4:16–30 R: Issand tuleb mõistma kohut maailmale õiguses. Piiskop Philippe Jourdan’i sünnipäev (s. 1960)
31.08 T r 22. nädala teisipäev 1Tes 5:1–6,9–11; Ps 27:1,4,13–14; Lk 4:31–37 R: Ma usun et saan näha Issanda heldust elavate maal

September
1.09 K r 22. nädala kolmapäev Kl 1:1–8; Ps 52:10,11; Lk 4:38–44 R: Ma usaldan Jumala helduse peale igavesti.
2.09 N v 22. nädala neljapäev Kl 1:9–14; Ps 98:2–3ab,3cd-4,5–6; Lk 5:1–11 R: Issand on andnud teada oma pääste.
3.09 R v p. Gregorius Suur, paavst Kl 1:15–20; Ps 100:1b-2,3,4–5; Lk 5:33–39 R: Tulge Issanda palge ette rõõmuga.
4.09 L r 22. nädala laupäev Kl 1:21–23; Ps 54:3–4,6,8; Lk 6:1–5 R: Jumal on mu abi. või v Maarjalaupäev
5.09 P r † AASTARINGI 23. PÜHAPÄEV Js 35:4–7a; Ps 146:6c-7,8–9a,9bc-10ab; Jk 2:1–5; Mk 7:31–37 R: Kiida, mu hing, Issandat.
6.09 E r 23. nädala esmaspäev Kl 1:24–2:3; Ps 62:6–7,9; Lk 6:6–11 R: Jumala käes on mu pääste ja mu au.
7.09 T r 23. nädala teisipäev Kl 2:6–15; Ps 145:1bc-2,8–9,10–11; Lk 6:12–19 R: Issand on halastaja kõigile Tema tegudele.
8.09 K v Pühima Neitsi Maarja sünnipäev (ussimaarjapäev), kirikupüha Mi 5:1–4a või Rm 8:28–30; Ps 12:6ab,6cd; Mt 1:1–16,18–23 või Mt 1:18–23 R: Mu hing ilutseb Jumalas, Tema on minu päästja.
9.09 N r 23. nädala neljapäev Kl 3:12–17; Ps 150:1bc-2,3–4,5–6a; Lk 6:27–38 R: Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat. või v: p. Pedro Claver, preester
10.09 R r 23. nädala reede 1Tm 1:1–2,12–14; Ps 16:1bc-2ab,5,7–8,11; Lk 6:39–42 R: Sina on mu pärandus, Issand. Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemine ja ametisseseadmise päev (2005)
11.09 L r 23. nädala laupäev 1Tm 1:15–17; Ps 113:1bc-2,3–4,5a,6–7; Lk 6:43–49 R: Issanda nimi olgu tänatud. või v Maarjalaupäev
12.09 P r † AASTARINGI 24. PÜHAPÄEV Js 50:4–9; Ps 116:1–2,3–4,5–6,8–9; Jk 2:14–18; Mk 8:27–35 R: Ma käin Issanda ees elavate maal.
13.09 E v p. Johannes Chrysostomus, piiskop ja Kiriku doktor 1Tm 2:1–8; Ps 28:2–3,7,8–9; Lk 7:1–10 R: Kiidetud olgu Issand, sest Tema on kuulnud mu anumise häält.
14.09 T p Püha Risti Ülendamispüha 4Ms 21:4b-9; Ps 78:1bc-2,34–35,36–37,38; Fl 2:6–11; Jh 3:13–17 R: Ärgem unustagem Jumala tegusid.
15.09 K v Pühim Neitsi Maarja, Valuema Hb 5:7–9; Ps 31:2–3a,3b-4,5–6,15–16; Jh 19:25–27 või Lk 2:33–35 R: Päästa mind, Issand, Sinu kindla armastuses.
16.09 N p p-d Cornelius, paavst ja Cyprianus, piiskop, märtrid 1Tm 4:12–16; Ps 111:7–8,9,10; Lk 7:36–50 R: Suured on Issanda teod.
17.09 R r 24. nädala reede 1Tm 6:2b-12; Ps 49:6–7,8–10,17–18,19–20; Lk 8:1–3 R: Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. või v p. Roberto Bellarmino, piiskop ja Kiriku doktor
18.09 L r 24. nädala laupäev 1Tm 6:13–16; Ps 100:1b-2,3,4–5; Lk 8:4–15 R: Tulge Issanda palge ette hõiskamisega. või v Maarjalaupäev
19.09 P r † AASTARINGI 25. PÜHAPÄEV Trk 2:12,17–20; Ps 54:3–4,5,6,8; Jk 3:16–4:3; Mk 9:30–37 R: Issand on mu hinge tugi.
20.09 E p p-d Andreas Kim Tae–gon, preester, Paolus Chong Ha–sang ning kaaslased, märtrid Esr 1:1–6; Ps 126:1bc-2ab,2cd-3,4–5,6; Lk 8:16–18 R: Issand on meile suuri asju teinud.
21.09 T p p. apostel ja evangelist Matteus, kirikupüha Ef 4:1–7,11–13; Ps 19:2–3,4–5; Mt 9:9–13 R: Üle kogu ilmamaa käib nende kõla.
22.09 K r 25. nädala kolmapäev Esr 9:5–9; [Ps] Tb 13:2,3–4abc,7,9bcd-10a; Lk 9:1–6 R: Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti.
23.09 N v Pietrelcina p. Pio, preester Hg 1:1–8; Ps 149:1bc-2,3–4,5–6a,9b; Lk 9:7–9 R: Laulgem Issandale, sest Temal on hea meel oma rahvast.
24.09 R r 25. nädala reede Hg 1:15b-2:9; Ps 43:1,2,3,4; Lk 9:18–22 R: Oota Issandat, Tema on sinu Päästja.
25.09 L r 25. nädala laupäev Sk 2:5–9,14–15ab; [Ps] Jr 31:10,11–12abcd,13; Lk 9:43b-45 R: Issand kogub ja hoiab meid, nagu karjane oma karja. või v Maarjalaupäev
26.09 P r † AASTARINGI 26. PÜHAPÄEV 4Ms 11:25–29; Ps 19:8+10,12–13,14; Jk 5:1–6; Mk 9:38–43,45,47–48 R: Issanda käsud on südamerõõm.
27.09 E v p. Vincent de Paul, preester Sk 8:1–8; Ps 102:16–18,19–21,29+22–23; Lk 9:46–50 R: Issand Siioni üles ehitab, ja Tema ilmub oma auhiilguses.
28.09 T r 26. nädala teisipäev Sk 8:20–23; Ps 87:2–3,4–5,6–7; Lk 9:51–56 R: Meiega on Jumal. või p p. Václav, märter või p p-d Lorenzo Ruiz ja kaaslased, märtrid
29.09 K v Peainglid Miikael, Gabriel, Raafael, kirikupüha Tn 7:9–10,13–14 või Ilm 12,7–12ab; Ps 138:1bcd-2a, 2bcd-3,4–5; Jh 1:47–51 R: Inglite ees ma mängin Issandale. Rakveres v P. PEAINGEL MIIKAEL, SUURPÜHA Rakvere koguduse pühakupäev Tn 7:9–10,13–14 või Ilm 12,7–12ab; Ps 138:1bcd-2a, 2bcd-3,4–5; Jh 1:47–51 R: Inglite ees ma mängin Issandale.
30.09 N v p. Hieronimus, preester ja Kiriku doktor Ne 8:1–4a,5–6,7b-12; Ps 19:8–9,10–11; Lk 10:1–12 R: Issanda käsud on südame rõõm.

Oktoober
1.10 R v Lisieux’ p. Jeesuselapse–Teresa, neitsi ja Kiriku doktor Brk 1:15–22; Ps 79:1bcd-2,3–4,5+8,9; Lk 10:13–16 R: Tõmba meid välja, Issand, oma nime auhiilguse pärast.
2.10 L v Pühad Kaitseinglid 2Ms 23:20–23; Ps 91:1–2,3–4,5–6,10–11; Mt 18:1–5,10 R: Tema annab oma inglitele käsu sind hoida.
3.10 P r † AASTARINGI 27. PÜHAPÄEV 1Ms 2:18–24; Ps 128:1bcd-2,3,4–6; Hb 2:9–11; Mk 10:2–16 või Mk 10:2–12 R: Issand õnnistagu meid alati.
4.10 E v Assisi p. Franciscus Jn 1:1–2:1,11; [Ps] Jn 2:2–8; Lk 10:25–37 R: Issand toob mu elu hauast üles.
5.10 T r 27. nädala teisipäev Jn 3:1–10; Ps 130:1bc-2,3–4,7bc-8; Lk 10:38–42 R: Kui Sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis püsiks? või v Faustina Kowalska, neitsi
6.10 K r 27. nädala kolmapäev Jn 4:1–11; Ps 86:3–4,5–6,9–10; Lk 11:1–4 R: Issand, Sina oled halastaja ja armuline Jumal. või v p. Bruno, preester
7.10 N v Roosipärja maarjapäev Ml 3:13–20a; Ps 1:1–2ab,3,4+6; Lk 11:5–13 R: Õndsad on need, kes loodavad Issandal.
8.10 R r 27. nädala reede Jl 1:13–15,2:1–2; Ps 9:2–3,6+16,8–9; Lk 11:15–26 R: Issand mõistab kohut selle õiglase maailma üle. Ahtmes v AHTME KIRIKU PÜHITSEMISPÄEV. SUURPÜHA 1Kn 8:22–23,27–30; Ps 85:3,4,5+10,11; 1Kr 3:9b-11, 16–17; Mt 16:13–19 R: Kui armas on Sinu tempel, Issand.
9.10 L r 27. nädala laupäev Jl 4:12–21; Ps 97:1–2,5–6,11–12; Lk 11:27–28 R: Las rõõmustavad Issandas õiged. või p p. Dionysus (Denis), piiskop, ja kaaslased, märtrid või v p. Giovanni Leonardi, preester või v Maarjalaupäev
10.10 P r † AASTARINGI 28. PÜHAPÄEV Trk 7:7–11; Ps 90:12–13,14–15,16–17; Hb 4:12–13; Mk 10:17–30 või Mk 10:17–27 R: Täida meid oma heldusega, Issand. † õde Celesta Štohanzlova (1992, Kraliky)
11.10 E v p. Meinhard, piiskop Rm 1:1–7; Ps 98:1,2–3ab,3cd-4; Lk 11:29–32 R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.
12.10 T r 28. nädala teisipäev Rm 1:16–25; Ps 19:2–3,4–5ab; Lk 11:37–41 R: Taevad jutustavad Jumala au.
13.10 K r 28. nädala kolmapäev Rm 2:1–11; Ps 62:2–3,6–7,9; Lk 11:42–46 R: Jumal tasub igaühele ta tegusid mööda.
14.10 N r 27. nädala neljapäev Rm 3:21–29; Ps 130:1bc-2,3–4,5–6ab; Lk 11:47–54 R: Issanda juures on heldus ja rohke lunastus. või p p. Callistus I, paavst ja märter
15.10 R v Avila p. Teresa, neitsi ja Kiriku doktor Rm 4:1–8; Ps 32:1bcd-2,5,11; Lk 12:1–7 R: Issand, Sina oled minu pelgupaik ja hõiskamine.
16.10 L r 27. nädala laupäev Rm 4:13,16–18; Ps 105:6–7,8–9,42–43; Lk 12:8–12 R: Issand peab igavesti meeles oma lepingut. või v p. Hedwig (Jadwiga Śląska), orduõde või v p. Marguerite–Marie Alacoque, neitsi või v Maarjalaupäev
17.10 P r † AASTARINGI 29. PÜHAPÄEV Js 53:10–11; Ps 33:4–5,18–19,20+22; Hb 4:14–16; Mk 10:35–45 või Mk 10:42–45 R: Sinu heldus, Issand, olgu meie peal.
18.10 E p p. Evangelist Luukas, kirikupüha 2Tm 4:9–17a; Ps 145:10–11,12–13,17–18; Lk 10:1–9 R: Issanda pühakud kuulutavad tema riiki.
19.10 T r 29. nädala teisipäev Rm 5:12,15b,17–19,20b-21; Ps 40:7–8a,8b-10,17; Lk 12:35–38 R: Jumal, ma tulen tegema Sinu tahtmist. või p p-d Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, preestrid, ning kaaslased, märtrid või v p. Paulus, Risti, preester
20.10 K r 29. nädala kolmapäev Rm 6:12–18; Ps 124:1bc-2,3–5,6–8; Lk 12:39–48 R: Meie abi on Issand ja Looja.
21.10 N r 29. nädala neljapäev Rm 6:19–23; Ps 1:1–2,3,4+6; Lk 12:49–53 R: Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale. † isa Robert Lenzbauer OFMCap (1979, München)
22.10 R r 29. nädala reede Rm 7:18–25a; Ps 119:66+68,76–77,93–94; Lk 12:54–59 R: Issand, õpeta mulle oma määrusi. või p. Johannes Paulus II, paavst
23.10 L r 29. nädala laupäev Rm 8:1–11; Ps 23:1–2,3–4ab,5–6; Lk 13:1–9 R: See on sugupõlv, Issand, kes otsib Sinu palet. või v p. Giovanni da Capestrano, preester või v Maarjalaupäev
24.10 P r † AASTARINGI 30. PÜHAPÄEV Jr 31:7–9; Ps 126:1bc-2ab,2cd-3,4–5,6; Hb 5:1–6; Mk 10:46–52 R: Issand on meile suuri asju teinud. Ülemaailmne misjonipäev
25.10 E r 30. nädala esmaspäev Rm 8:12–17; Ps 68:2+4,6–7ab,20–21; Lk 13:10–17 R: See Jumal on meie pääste Jumal.
26.10 T r 30. nädala teisipäev Rm 8:18–25; Ps 126:1bc-2ab,2bc-3,4–5,6; Lk 13:18–21 R: Issand on meile suuri asju teinud,
27.10 K r 30. nädala kolmapäev Rm 8:26–30; Ps 13:4–5,6; Lk 13:22–30 R: Ma loodan, Issand, Sinu helduse peale.
28.10 N p p-d apostlid Siimon ja Juuda, kirikupüha Ef 2:19–22; Ps 19:2–3,4–5ab; Lk 6:12–19 R: Üle kogu ilmamaa käib nende kõla.
29.10 R r 30. nädala reede Rm 9:1–5; Ps 147:12–13,14–15,19–20; Lk 14:1–6 R: Püha Kirik, ülista oma Issandat. † õde Salvatora Belikova (2000, Kraliky)
30.10 L r 30. nädala laupäev Rm 11:1–2,11–12,25–29; Ps 94:12–13,14–15,17–18; Lk 14:1,7–11 R: Issand ei jäta maha oma rahvast. või v Maarjalaupäev
31.10 P r † AASTARINGI 31. PÜHAPÄEV 5Ms 6:2–6; Ps 18:2–3a,3b-4,47,51; Hb 7:23–28; Mk 12:28–34 R: Issand on mu kalju ja mu päästja.

November
1.11 E v † KÕIGI PÜHAKUTE SUURPÜHA Ilm 7:2–4,9–14; Ps 24:1bc-2,3–4abc,5–6; 1Jh 3:1–3; Mt 5:1–12a R: See on sugupõlv, kes Teda nõuab ja kes otsib Ta palet. Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
2.11 T l HINGEDEPÄEV (KÕIKIDE LAHKUNUTE MÄLESTUSPÄEV) 1. Missa: Ii 19:1,23–27; Ps 27:1bcde,4,7+8c+9a,13–14; Rm 5:5–11; Jh 6:37–40 R: Ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. 2. Missa: Tn 12:1–3; Ps 43:2–3,5,43:3,4; Rm 6:3–9; Jh 11:32–45 R: Mu hing januneb elava Jumala järele. 3. Missa: Trk 3:1–6,9; Ps 103:8+10,13–14,15–16,17–18; 2Kr 4:14–5:1; Jh 14:1–6 R: Õigete pääste tuleb Issanda käest. † õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
3.11 K r 31. nädala kolmapäev Rm 13:8–10; Ps 112:1bc-2,4–5,9; Lk 14:25–33 R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis. või v p. Martín de Porres, orduvend † isa Miķelis Cakuls (1937, Medvešjegorsk)
4.11 N v p. Carlo Borromeo, piiskop Rm 14:7–12; Ps 27:1bcde,4,13–14; Lk 15:1–10 R: Ma saan näha Issanda headust elavate maal.
5.11 R r 31. nädala reede Rm 15:14–21; Ps 98:1,2–3ab,3cd-4; Lk 16:1–8 R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.
6.11 L r 31. nädala laupäev Rm 16:3–9,16,22–27; Ps 145:2–3,4–5,10–11; Lk 16:9–15 R: Ma tõstan Sind kõrgeks, mu Jumal, Sina kuningas. või v Maarjalaupäev
7.11 P r † AASTARINGI 32. PÜHAPÄEV 1Kn 17:10–16; Ps 146:7,8–9a,9b-10; Hb 9:24–28; Mk 12:38–44 või Mk 12:41–44 R: Kiida mu hing Issandat.
8.11 E r 32. nädala esmaspäev Trk 1:1–7; Ps 139:1bc-3,4–5,7–8,9–10; Lk 17:1–6 R: Juhata mind, Issand, igavesele teele.
9.11 T v Laterani basiilika pühitsemispäev, kirikupüha Hs 47:1–2,8–2,12 või 1Kr 3:9–11,16–17; Ps 46:2–3,5–6, 8–9; Jh 2:13–22 R: Jumal on oma Templi keskel, ei see kõigu.
10.11 K v p. Leo Suur, paavst Trk 6:1–11; Ps 82:3–4,6–7; Lk 17:11–19 R: Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle.
11.11 N v Tours’ p. Martin, piiskop Trk 7:22–8:1; Ps 119:89–90,91+130,135+175; Lk 17:20–25 R: Sinu sõna, Issand, jääb püsima igavesti. † isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)
12.11 R p p. Josafat Kuntsevitš, piiskop ja märter Trk 13:1–9; Ps 19:2–3,4–5ab; Lk 17:26–37 R: Taevad jutustavad Jumala au.
13.11 L r 32. nädala laupäev Trk 18:14–16, 19:6–9; Ps 105:2–3,36–37,42–43; Lk 18:1–8 R: Meenutage Issanda tehtud imetegudele. või v Maarjalaupäev
14.11 P r † AASTARINGI 33. PÜHAPÄEV Tn 12:1–3; Ps 16:5+8,9–10,11; Hb 10:11–14,18; Mk 13:24–32 R: Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures.
15.11 E r 33. nädala esmaspäev 1Mak 1:10–15,41–43,54–57,62–64; Ps 119:53+61,134+150,155+158; Lk 18:35–43 R: Elusta mind, Issand, siis ma hoian sinu suu tunnistust. või v p. Albert Suur, piiskop ja Kiriku doktor
16.11 T r 33. nädala teisipäev 2Mak 6:18–31; Ps 3:2–3,4–5,6–7; Lk 19:1–10 R: Issand toetab mind alati. või v p. Gertrud, neitsi või v Šoti p. Margareeta
17.11 K v Ungari p. Eliisabet, orduõde 2Mak 7:1,20–31; Ps 17:1bcde,5–6,8+15; Lk 19:11–28 R: Mina saan näha Sinu palet õiguses, kui ma ülestõusen.
18.11 N r 33. nädala neljapäev 1Mak 2:15–29; Ps 50:1bcd-2,5–6,14–15; Lk 19:41–44 R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet. või v Rooma pühade apostlite Peetruse ja Pauluse basiilikate pühitsemispäev
19.11 R r 33. nädala reede 1Mak 4:36–37,52–59; [Ps] 1Aj 29:10cde-11abc,11d-12; Lk 19:45–48 R: Me ülistame Sinu aulist nime, Issand.
20.11 L r 33. nädala laupäev 1Mak 6:1–13; Ps 9:2–3,4+6,16+19; Lk 20:27–40 R: Ilutsen Sinu päästamisest, Issand või v Maarjalaupäev
21.11 P v † AASTARINGI 34. PÜHAPÄEV JEESUS KRISTUSE, KÕIKSUSE KUNINGA SUURPÜHA Tn 7:13–14; Ps 93:1,2+5; Ilm 1:5–8; Jh 18:33–37 R: Issand on kuningas, riietunud ülevusse.
22.11 E p p. Caecilia, neitsi ja märter Tn 1:1–6,8–20; [Ps] Tn (Kml) 3:52,53a+54ab+55a+56a; Lk 21:1–4 R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Issand.
23.11 T r 34. nädala teisipäev Tn 2:27a,31–45; [Ps] Tn (Kml) 3:57–58a+59a, 60a+61a+62a+63a; Lk 21:5–11 R: Laulge Issandale ja ülendage Teda igavesti. või p p. Clemens I, paavst ja märter või v p. Columbanus, abt
24.11 K p p. Andrea Dung–Lac ja kaaslased, märtrid Tn 5:1–6,13–14,16–17,23–28; [Ps] Tn (Kml) 3:63a+65a+66a+67a,68a+71a(69a)+72ab(70ab); Lk 21:12–19 R: Laulge Issandale ja ülendage Teda igavesti.
25.11 N r 34. nädala neljapäev Tn 6:12–28; [Ps] Tn (Kml) 3:69(71)+70a(72a)+73a, 74–75a+76a; Lk 21:20–28 R: Laulge Issandale ja ülendage Teda igavesti. või p Aleksandria p. Katariina, neitsi ja märter
26.11 R r 34. nädala reede Tn 7:2–14; [Ps] Tn (Kml) 3:78(77) — 77a(78a)+79a, 80a+81a+82; Lk 21:29–33 R: Laulge Issandale ja ülendage Teda igavesti.
27.11 L r 34. nädala laupäev Tn 7:15–27; [Ps] Tn (Kml) 3:83–84a+85a,86a+87a+56; Lk 21:34–36 R: Laulge Issandale ja ülendage Teda igavesti. või v Maarjalaupäev
28.11 P l † ADVENDI 1. PÜHAPÄEV Jr 33:14-16; Ps 25:4-5,8-9,10+14; 1Ts 3:12-4:2; Lk 21:25-28,34-36 R: Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge.
29.11 E l 1. advendiesmaspäev Js 2:1-5; Ps 122:1bc-2,3-4ab,4cd-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11 R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.
30.11 T p P. APOSTEL ANDREAS. KIRIKUPÜHA Rm 10:9-18; Ps 19:2-3,4-5; Mt 4:18-22 R: Üle kogu ilmamaa käib nende kõla.

Detsember
1.12 K l 1. advendikolmapäev Js 25:6-10; Ps 23:1bc-2a,2b-3,4,5,6; Mt 15:29-37 R: Ma jään eluajaks / Issanda kotta.
2.12 N l 1. advendineljapäev Js 26:1-6; Ps 118:1+8-9,19-21,25-27a; Mt 7:21,24-27 R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
3.12 R v p. Franciscus Xavier, preester Js 29:17-24; Ps 27;1bcde,4,13-14; Mt 9:27-31 R: Issand on mu valgus ja minu pääste.
4.12 L 1. advendilaupäev Js 30:19-21,23-26; Ps 147:1bc-2,3-4,5-6; Mt 9:35-10:1,6-8 R: Õndsad on kõik, kes ootavad Issandat. või v Damaskuse p. Johannes, preester ja Kiriku Doktor
5.12 P l † ADVENDI 2. PÜHAPÄEV Brk 5:1-9; Ps 126:1bc-2ab,2cd-3,4-5,6; Fl 1:4-6,8-11; Lk 3:1-6 R: Issand on meile suuri asju teinud.
6.12 E l 2. advendiesmaspäev Js 35:1-10; Ps 85:9-10,11-12,13-14; Lk 5:17-26 R: Meie Jumal tuleb, Ta on meie Päästja.või v p. Nikolaus, piiskop † õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
7.12 T l 2. advenditeisipäev Js 40:1-11; Ps 96:1-2,3+10ac,11-12,13; Mt 18:12-14 R: Tuleb suure väega meie Issand Jumal. † isa Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
8.12 K v † P.N. MAARJA PÄRISPATUTA SAAMISE SUURPÜHA Tartu koguduse pühakupäev 1Ms 3:9-15,20; Ps 98:1,2-3ab,3cd-4; Ef 1:3-6,11-12; Lk 1:26-38 R: Laulgem Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid.
9.12 N l 2. advendineljapäev Js 41:13-20; Ps 145:1bc+9,10-11,12-13ab; Mt 11:11-15 R: Issand on armuline ja suur helduselt.
10.12 R l 2. advendireede Js 48:17-19; Ps 1:1-2,3,4+6; Mt 11:16-19 R: Kes Issandale järgneb, sel on elu valgus. või v Loreto maarjapäev † diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
11.12 L l 2. advendilaupäev Srk 48:1-4,9-11; Ps 80:2ac+3c,15-16,18-19; Mt 17:10-13 R: Uuenda meid, Jumal, ja näita meile päästet. või v p. Damasus, paavst
12.12 P roosa/l † ADVENDI 3. PÜHAPÄEV Sf 3:14-18; [Ps] Js 12:2-3,4bcde,5-6; Fl 4:4-7; Lk 3:10-18 R: Olge rõõmsad, hõisake: Issand on teie keskel.
13.12 p p. Lucia, neitsi ja märter 4Ms 24:2-7,15-17abcd; Ps 25:4-5,6+7def,8-9; Mt 21:23-27 R: Issand, mulle õpeta oma tõeteed.
14.12 T v p. Risti Johannes, preester ja Kiriku doktor Sf 3:1-2,9-13; Ps 34:2-3,6-7,1817+1718,19+23; Mt 21:28-32 R: Armetu hüüdis, ja Issand kuulis teda.
15.12 K l 3. advendikolmapäev Js 45:6-8,18,21-25; Ps 85:9-10,11-12,13-14; Lk 7:18-23 R: Pilved pange voolama rahvastele õigust.
16.12 N l 3. advendineljapäev Js 54:1-10; Ps 30:2+4,5-6,11-12a+13b; Lk 7:24-30 R: Ülistan Sind, Issand, sest Sa päästsid mind.
17.12 R l 3. advendireede 1Ms 49:1a,2,8-10; Ps 72:1bc-2,3-4,7-8,17; Mt 1:1-17 R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb. Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
18.12 L l 3. advendilaupäev Jr 23:5-8; Ps 72:1bc-2,12-13,18-19ab; Mt 1:18-24 R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.
19.12 P l † ADVENDI 4. PÜHAPÄEV Mi 5:1-4a; Ps 80:2ac+3c,15-16,18-19; Hb 10:5-10; Lk 1:39-45 R: Uuenda meid, Jumal, ja anna meile päästet.
20.12 E l 4. advendiesmaspäev Js 7:10–14;Ps 24:1bc-2,3–4abc,5–6; Lk 1:26–38 R: Tule meie Issand, Sina Aukuningas.
21.12 T l 3. advenditeisipäev Ül 2:8-14 või Sf 3:14-18;Ps 33:2-3,11-12,20-21; Lk 1:39-45 R: Issandale laulge rõõmuga uus laul. või kollekt: p. Petrus Canisius, preester ja Kiriku doktor
22.12 K l 3. advendikolmapäev 1Sm 1:24-28;[ps] 1Sm 2:1bcdef,4-5,6-7,8abcd; Lk 1:46-56 R: Minu süda rõõmutseb Issandas, mu Päästjas.
23.12 N l 4. advendineljapäev Ml 3:1-4,23-24; Ps 25:4bc-5ab,8-9,10+14; Lk 1:57-66 R: Tõstke oma pead, sest Lunastaja tuleb. või kollekt: p. Jan Kanty, preester
24.12 R l 4. advendireede Hommikumissa: 2Sm 7:1-5,8-12,14,16;Ps 89:2-3,4-5,27+29; Lk 1:67-79 R: Ma laulan igavesti Issanda heldusest.
25.12 L v † KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)
Eelõhtumissa:.12 Js 62:1-5; Ps 89:4-5,16-17,27+29; Ap 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25 või Mt 1:18-25
R:.12 Ma laulan igavesti Issanda heldusest.
Kesköömissa:.12 Js 9:1-6; Ps 96:1-2a,2b-3,11-12,13; Tt 2:11-14; Lk 2:1-14
R:.12 Täna on sündinud Kristus, meie Päästja.
Koidumissa:.12 Js 62:11-12; Ps 97:1+6,11-12; Tt 3:4-7; Lk 2:15-20
R:.12 Uus valgus koidab, Issand meil' on sündinud.
Päevamissa:.12 Js 52:7-10; Ps 98:1.2-3ab,3cd-4,5-6; Hb 1:1-6; Jh 1:1-18 või 1-5,9-14
R:.12 Ilmamaa on näinud oma Päästjat, Kristust.
26.12 P v † PÜHA PEREKONNA, JEESUSE, MAARJA JA JOOSEPI PÜHA Srk 3:2-6,12-14; Ps 128:1bcd-2,3,4-5; Kl 3:12-21; Lk 2:41-52 R: Õnnis on see, kes kardab Issandat. Katedraalis v TALLINA KATEDRAALI PÜHITSEMISPÄEV. SUURPÜHA 1Kn 8:22-23,27-30; Ps 84:3,4,5+10,11; 1Kr 3:9-11,16-17; Mt 16:13-19 R: Kui armas on Sinu tempel, Issand.
27.12 E v p. Apostel ja Evangelist Johannes, kirikupüha 1Jh 1:1-4; Ps 97:1-2,5-6,11-12; Jh 20:2-8 R: Las rõõmustavad Issandas õiged. Pärnus v P. APOSTEL JA EVANGELIST JOHANNES, SUURPÜHA Pärnu koguduse pühakupäev Js 49:1-6 või Js 52:7-10 või Js 61:1-3abc või Jr 1:4-10; Ps 97:1-2,5-6,11-12; 1Jh 1:1-4; Jh 20:2-8 R: Las rõõmustavad Issandas õiged.
28.12 T p Süütalastepäev, Kirikupüha 1Jh 1:5-2:2; Ps 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18 R: Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust.
29.12 K v JÕULUOKTAAVI 5. PÄEV 1Jh 2:3-11, Ps 96:1-2a,2b-3,5b-6; Lk 2:22-35 R: Ilutsegu maa ja rõõmustagu taevad. või kollekt: p. Thomas Becket, piiskop ja märter
30.12 N v JÕULUOKTAAVI 6. PÄEV 1Jh 2:12-17; Ps 96:7-8,8-9,10; Lk 2:36-40 R: Ilutsegu maa ja rõõmustagu taevad. † peapiiskop Justo Mullor Garcia (2016, Rooma)
31.12 R v JÕULUOKTAAVI 7. PÄEV 1Jh 2:18-21; Ps 96:1-2,11-12,13; Jh 1:1-18 R: Ilutsegu maa ja rõõmustagu taevad. või kollekt: p. Silvester I, paavst

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search