Loe edasi...Ilmunud on uus katoliiklik palveraamat "Au olgu Jumalale". Palveraamatut on võimalik osta Peeter-Pauli koguduse kantseleist hinnaga 3 eurot.

Palveraamatus on erinevaid palveid, mida palvetada enne ja pärast Missat, erinevate pühakute eeskoste palveid, mõned olulisemad litaaniad ja palju teisi palveid pal

Loe edasi...Lõppes 23. Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, seal hulgas ka Rooma-Katoliku Kirik, esindajad hindasid Pöffi põhivõistlusprogrammi 21. filmi. Oikumeenilise žürii preemia sai film, mille idee toetab kristlikke ja üldinimlikke väärtusi, empaatilist ja üksteisega arvestavat elukorraldust ning elu pühadust. See on film, mis toetab vaatajat isiklike valikute tegemisel ja mille muudavad mõjuvaks tugev stsenaarium ning meeldejäävad näitlejatööd.

Oikumeenilise žürii 2019.a. preemia sai Saksa-Austria film Mustlaskuninganna (rež. Hüseyin Tabak).

Filmi peategelane on kõigi kriteeriumide järgi liigitatav kaotajate sekka, kuid ometi keeldub ta ohvri rollist, rühib elus edasi ja nõuab ka teistelt pingutust ning lugupidavat ja väärikat kohtlemist. Üha edasi püüeldes, oma põhimõtetele kindlaks jäädes kummutab ta ümbruskonna eelarvamused.

Loe edasi...Kallid vennad ja õed Kristuses,

iga kord, kui me pühitseme Püha Euharistiat, täname me pühalikult Jumalat pääste anni eest, mille me oleme saanud Jeesus Kristuselt. On tõesti nii, et iga kord, kui saame kokku suurperena, ja pühitseme Püha Missat, võtame me esmalt kuulda meile ilmutatud Jumala sõna ning siis, Pühas Armulauas, vastu Kristuse Ihu, mille me ise alati ohverdame Tema mälestuseks, kes Ta andis oma elu ristil, et meie saaksime andeks oma patud, ning kes Ta tõusis surnuist üles, et anda meile igavikus uus elu.

Ma olen väga tänulik Issandale, et olen täna siin Tallinnas, püha Peetruse ja Pauluse katedraalis, et pühitseda seda Püha Euharistiat. Ma soovin ohverdada selle Püha Missa kõigi siinolijate eest, teie siinse apostelliku administraatori piiskop Philippe Jourdani, keda ma südamest tervitan, kõigi siinsete preestrite, õdede ja pühitsetud ilmikute eest, kes Eestis töötavad, ning kõigi ilmikute eest. Me oleme koos üks usupere, Kristuse enda asutatud Katoliku Kiriku liikmed, ning Tema jääb ka igavesti nähtamatuks Peaks sellele Kirikule, mida juhatab Püha Vaim ning juhib Kristuse asemik maa peal, nähtav juht, Püha Isa paavsti isikus.

Täna oli mul ka au ja rõõm esitada oma volikiri Vabariigi Presidendile ning sellega asuda ametlikult täitma oma kohuseid Püha Tooli, Vatikani, apostelliku nuntsiuse ehk suursaadikuna Eestis. Samas olen ma nüüd teie ees ka Püha Isa, paavsti esindaja, kes on mulle usaldanud selle ülesande ning kes saadab väga soojad tervitused ja õnnistused kõigile Eesti katoliiklastele ja üldse kõigile hea tahtega inimestele Eestis.

Loe edasi...Püha Isa paavst Franciscus võttis 28. novembril 2019 Apostellikus palees Vatikanis vastu Eesti Vabariigi Presidendi proua Kersti Kaljulaidi. Südamliku vestluse ajal President Kaljulaid tänas Püha Isa tema visiidi eest Eestisse. Paavst avaldas tunnustust olemasolevate kahepoolsete suhete eest. Seejärel arutati mõningaid vastastikku huvipakkuvaid küsimusi, näiteks haridusest, sotsiaalsest õiglusest ja loomingu kaitsest. Lõpuks käsitleti mitmeid piirkondlikke ja rahvusvahelisi teemasi, sealhulgas rahu ja julgeoleku küsimusi, mõlema riigi pingutusi konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks, pöörates erilist tähelepanu olukorrale Ukrainas ning väljakutsetele seoses Euroopa tulevikuga.

Riigipea andis paavst Franciscusele üle Eesti Rooma-Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdani südamlikud tervitused. Tänase vestluse teemaks paavstiga oli ka Peapiiskop Profittlichi õndsakskuulutamine, teavitas Püha Tool, 28.11.2019.

Allikas: Püha Tooli pressiosakond.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search