Loe edasi...Nelipühal jagatakse kinnitamise sakramenti. Kinnitamine ehk konfirmatsioon on sakramentaalne talitus, kus piiskopi vahendusel antakse edasi Püha Vaimu annid. Need kolm sakramenti koos – ristimine, piiskoplik kinnitamine ja armulaud – on uskliku sisenemiseks täielikku osadusse Kristuse kirikuga. Nii nagu Jumal on end ilmutanud kolmel isikulisel viisil – Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna – nii on ka uskliku kolmekordne sakramentaalne ühendus Issandaga lahutamatu osaduse tunnusmärgiks. Püha Vaimu and on eelkõige Jumal ise, kes asub elama uskliku inimese südamesse, kes kingib igavese elu ja toob uskliku elus esile pühaduse voorused.

Elatud aastate jooksul olen õppinud üha enam ja enam usaldama Jumala Püha Vaimu. See on imeline! Püha Vaim juhib ja hoiab, Püha Vaim annab vabaduse ennast arendada ja annab märku meeleparanduseks, Püha Vaim aitab alati uuesti alustada. Püha Vaim on jõud ja vägi.

Loe kinnitamise sakramendi traktaati SIIT

Loe edasi...Malta Ordu Sihtasutuse palverändurid osalesid Malta Ordu ülemaailmsel palverännakul Lourdes´is. Tipphetkedeks olid Missad Pärispatuta Saamise basiilikas ning grotis, kus 1858. aastal ilmutas end Pühim Neitsi Maarja karjatüdruk Bernadettile ning samuti medalitseremoonia koos kohtumisega ordumeistri Fra´ John Dunlopiga. Suur tänu eestpalvete eest!

Loe edasi...

Laupäeval, 4. mail 2024 pühitseti preestriks Emmanuel Parra Moyo. Täname kõiki palvete eest ja edastame isa Emmanueli tänusõnad.

Ma soovin tänada teid kõiki südamest, kes olete mind oma palvetes hoidnud minu preestriks pühitsemise teel. Eelkõige tahaksin tänada meie Piiskop Philippe`i, seminari koolitajaid, katehheiste, seminariste ja kõik preestreid, kes mind on aidanud. Eriliselt tahan tänada oma peret, kes juba väga noorelt kõigi raskuste kiuste püüdis mulle usku edasi anda ja õpetasid mind alati Issandat esikohale seadma. Tahaksin tänada ka oma neokatehhumenalse tee kogudusi Tšiilis, Madriidis ja samuti tänan neokatehumenaalse misjoniperedsid - nii Tallinnas kui ka Tartus - kes olid samuti nendel aastatel tunnistajaks, kuidas Jumal töötas minuga.
Samuti soovin tänada kogu Eesti rahvast kõigi nende aastate eest mil teie olete mind suure armastusega vastu võtnud, teie sõpruse eest, teie kultuuri ja keele eest, mida ma olen õppinud armastama ja tundma.
Samuti tänan veelkord teid kõiki ja palun teid jätkuvalt minu eest palvetada, et Issand teeks mind alandlikuks ja annaks mulle oma poja Jeesuse Kristuse teenimise vaimu, kes ei tulnud, et teda teenitaks, vaid et ise teenida.

Tänan teid väga!
Isa Emmanuel Parra

Loe edasi...Laupäeval, 4. mail 2024 pühitsetakse preestriks diakon Emmanuel Parra. Pühapäeval ta pühitseb oma esimese Missa Tallinna Pühade Apostlite ja Peetruse katedraalis kell 11.30. Uue preestri puhul on tegemist erilise õnnistusega Jumala rahvale kätte peale panemisega Missa lõpus ja sellega kaasneb täielik indulgents. 

 

 

Täielik indulgents antakse katoliiklastele tingimustel:

 - peab pihil käima (nädala jooksul); 

 - võtab vastu Armulauda (armuseisundis); 

 - palvetab Püha Isa intentstioonide eest ("Meie Isa palve" või "Ole tervitatud Maarja"). 

Me saame ohverdada seda indulgentsi puhastustules olevate hingede ja meie endi eest.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search