en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

MISSADE KORRALDUSEST

Missade korraldus alates 3. maist 2021 Tallinna  Peetruse ja Pauluse katedraalis - Missad, ülekanded ja registreerimine.


Info teiste koguduste kohta on leitav vastava koguduse kodulehel või kogudusepreestrilt.


NB! Peetruse ja Pauluse katedraalis pühapäeval, 9. mail kell 11.30 - vabu kohti ei ole! Palume registreerida Missale kell 14.15

ETTEVALMISTUS KINNITAMISEKS

Algab ettevalmistus kinnitamise sakramendi vastuvõtmiseks. Info ja registreerimine 

KATEHHEESI JA PIIBLIRINGI INFO

Katehhees "Kuidas saada aru Piiblist" toimub esmaspäeviti algusega kell 18.45 ja Piibliring toimub teisipäeviti algusega kell 18.45 Zoomis. Osalemiseks palume ühendust võtta isa Wodekiga: xwodek@gmail.com 

KATEHHEES TÄISKASVANUTELE

Järgmine katehheesi loeng toimub kolmapäeval 5. mail kell 18.30. Ülekande link internetis: KATOLIKU KATEHHEES.  


Katehees 2021/2022 algab 29. septembril 2021.

Via Lucis - Valguse Tee

8.05. Valguse Tee. Ülestõusmisaja palverännak, 42 km. Info ja registreerimine 

Suure Näadala online rekollektsioon vene keeles

Suure Nädala online rekollektsioon vene keeles 28.–31. märtsil 2021. Ülekanne

PÜHAPÄEVAKOOL 2020/2021

Pühapäevakooli tunnid toimuvad pastoraalkeskuses pühapäeviti kell 13.00. Lastemissa - kuu 1. ja 3. pühapäeval kell 11.30 pastoraalkeskuses, III. korrusel. Info

IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, laupäev - eesti keeles, kl. 22.00
Reede - vene keeles, kl. 22.00, pühapäev - vene keeles, kl. 17.00

PÜHA JOOSEPI AASTA

Püha Joosepile pühendatud aasta kestab kuni 8. detsembrini 2021. Selle aasta jooksul on võimalik saada täielikku indulgentsi:
Püha Tooli dekreet indulgentsi kohta. Loe lisaks Paavst Franciscuse apostelliku kirja PATRIS CORDE

Viimased uudised: Eesti

Järgmine päevane adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees toimub neljapäeval, 6. mail. Kes soovivad palvetada ja veeta kindla aja kirikus Pühima Sakramendi ees, palume ennast panna kirja Peeter-Pauli katedraali infotahvlil. Kirik on avatud palveks kella 12 - 18. Kõik on kutsutud!

Missade ajakava 3. maist 2021 lähtuvalt piirangutest Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis: Argipäevitikell 8.00 (eesti k)kell 18.00 (eesti k); neljapäeval 18.00 (poola k)Laupäeviti kell 8.00 (ladina k) + adoratsioon ja roosipärg Missade ülekandeid ei toimu internetis! Laupäev, 8. maikell 18.00 (inglise k)  Pühapäev, 9. mailkell 10.00 (poola k)kell 11.30 (eesti k) Vabu...

Armsad vennad ja õed !  Ülestõusmisaeg on olnud meie kõikide jaoks väga erilise tähendusega: oleme tundnud Kristuse lähedust Pühal õhtusöömajal ja Tema risti juures ning oleme haua vaikust kogenud meie kirikutes. Missad toimusid ilma Jumalarahva kogunemista Kristuse ümber, kuid me tundsime siiski alati Tema kohalolekut, sest Kristuse arm on...

Me ei saanud sel aastal korraldada seoses koroonapiirangutega Ekstreemset Ristiteed, selle asemel on võimalik osaleda Valguse Teel. Laupäeval, 8.05 hommikul kell 9:30 algab palverännak püha Missaga Keilas ja suundub läbi Harjumaa metsade Tallinna Peeter-Pauli katedraali. Teekonna pikkus on 42 km. Seda plaanime käia väikestes gruppides (kuni 10 inimest), lugeda mõtisklusi (kokku 14 peatust)...

Viimased uudised: Välismaa

1. Vajadus perekondadele suunatud teema-aasta järele. Püha Joosepi suurpühal, 19. märtsil 2021, apostelliku ekshortatsiooni Amoris laetitia ilmumise viiendal aastapäeval, avas Paavst Franciscus teema-aasta „Amoris Laetitia perekond“, mis lõpeb 26. juunil 2022 ülemaailmse X perede kohtumisega Roomas. Selle aasta puhul avaldab Rooma-Katoliku Kirik Eestis erinevaid tekste, mis...

Paavst Franciscus kutsub kõiki katoliiklasi Neitsi Maarjale pühitsetud katoliiklikes pühamutes üle kogu maailma palvetama Covid-19 pandeemia lõppemise eest. Enam kui aasta möödudes, kogu maailma vaevuste käes, on paavst ja kirik kogu maailmas taas palumas Jumalat, et lõpetada kannatused, mida nii paljud inimesed on sunnitud kandma. Uue Evangeliseerimise paavstlik nõukogu teatas...

Pühapäeval tähistame Jumala halastuse püha. Avaldame siinkohal uuesti paavsti kirja „Misericordia vultus“ , mis on heaks taaslugemiseks nüüd just vahetult enne halastuse suurpüha. „Misericordia vultus“ avaldati 11. aprillil 2015 Halastuse Juubeliaasta puhuks.   1. Jeesus Kristus on Isa halastuse pale. Nende sõnadega saab hästi kokku võtta ristiusu müsteeriumi. Naatsareti...

Pühakud tõmbavad meid Jeesusele lähemale …, ütles paavsti Franciscus üldaudientsil kolmapäeval, 7. aprillil, mida voogesitati taaskord paavsti apostlikust raamatukogust Vatikanist. Alljärgnevalt kogu üldaudientsi tekst.

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search