en rueesti

Olulised teated ja tulevased sündmused

MALTA ORDU KOHTUMINE

Reedel, 1. detsembril pärast Püha Missat toimub Püha Johannes Paulus II saalis nüüd juba tavapärane Malta Ordu sõprade koosviibimine Jeesuse Pühima Südame reede puhul. Kõik on oodatud!

ISA PEDRO LOENGUD

Isa Pedro loengud Kiriku müsteeriumist algasid oktoobris.

Loengute kava on leitav SIIT.

ADVENDIREKOLLEKTSIOON

Advendirekollektsioon Pirita kloostris: 13.-16.12. Osalustasu 200 eurot, registreerumise tähtaeg 25.11. Täpsem info siin.


IGA PÄEV - ONLINE ROOSIPÄRG

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev - eesti keeles, kl. 22.00; Reede - vene keeles, kl. 22.00. Info

KATEHHEES „KUIDAS SAADA ARU PIIBLIST IV"

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti (alates 9.10) kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa KATEHHEES.

PIIBLIRING

Piibliring alustab alates 10.10 teisipäeviti kell 18.45 Peeter-Pauli koguduse kantseleis. Loe lisa PIIBLIRING.

PEAPIISKOP EDUARD PROFITTLICHI KODULEHT

Jumala sulase Eduard Profittlichi koduleht asub aadressil: www.profittlich.eu

KATOLIKU TASKUHÄÄLING

Katoliku kiriku taskuhäälingut on võimalik kuulata: katolikupodcast

Viimased uudised: Eesti

Soome sai nelja-aastase vaheaja järel uue katoliku piiskopi. Laupäeval, 25.11 toimus isa Raimo Goyarrola piiskopiks pühitsemise Missa Helsingis. Peapühitseja oli kardinal Arborelius Rootsist. Pühitsemismissal osales umbes 15 katoliku piiskoppi ja üle 40 preestri erinevatest riikidest. Piiskop Goyarrola on pärit Hispaaniast, Baskimaalt ja on aastaid elanud Soomes. Ta töötas katoliku...

Ilmunud on Eesti Apostelliku Administratuuri kalender ja aadressiraamat A.D. 2024. Kalender maksab 3 eurot ja on saadav Tallinna Peeter-Pauli koguduse kantseleist ja õige varsti teistest katoliku kogudustest. 

Meie naaberriigis Soomes, toimub 25. novembril piiskopiks ordineerimine. Soome saab uue piiskopi, isa Raimo Goyarrola. Siinjuures saame lähemalt tuttavaks, kes on uus valitud Soome piiskop. Isa Raimo on sündinud Baskimaal. Kas ta on nüüd rohkem soomlane või bask? „Mulle meeldib öelda, et passi järgi, südames ja meeles olen soomlane“, tõdeb isa Raimo ja ütleb, et on käinud Baskimaal palju...

  Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli uus õppeaasta algas 24. septembril lastemissaga, millele järgnes lastevanemate koosolek ja kohtumine piiskopiga. Kohtumisel osalesid peale lastevanemate ka pühapäevakooli õpetajad, et saada uut informatsiooni, tutvuda ja vestelda lastevanematega, kes oma lapsed pühapäevakooli õpetajate hoole alla usaldavad. Luua ja hoida häid kontakte lastevanematega...

Viimased uudised: Välismaa

Paavst Franciscus avaldab videosõnumi ning palub rahu Pühal Maal ja Ukrainas. "Me kõik tunneme sõdade valu". Nende sõnadega tunnistas paavst Franciscus kolmapäeval avaldatud videosõnumis sõja levikut maailmas ja selle tulemusena tekkivaid  laastavaid tagajärgi. "Alates etise maailmasõja lõppemisest kuni tänaseni on sõjad järgnenud paljudes maailma osades," ütles ta. "Kui need on meist...

15. oktoobril paavst Franciscus avaldas uue apostelliku ekshordatsiooni pealkirjaga "C'est la Confiance" (See on usaldus), mis on pühendatud pühale Jeesuslapse Theresale.  Toome siinjuures selle ilusa paavsti kirja meie katoliiklastele eesti keeles ning see on võimalus võtta aega veidi järelemõtlemiseks, kui olulised on pühakud meie elus  ja kogu pühale kirikule ning kuidas saavad...

Igal kuul pakub paavst välja konkreetse palveintentsiooni, kutsudes hea tahtega mehi ja naisi palvetama koos temaga konkreetse eesmärgi eest. Hiljutised palved on hõlmanud palveid sinodi eest, ääremaadel elavate inimeste eest ja ülemaailmse noortepäeva eest.Paavst Franciscus palub kõigil palvetada novembris tema enda eest. Ta selgitab: "Paavstiks olemine on protsess, st. olla teadlik sellest,...

Sinodi16. üldkogu kokkuvõttev aruanne on valminud ja avaldatud. Siiski veel ainult itaalia keeles. Kuid see aruanne valmistab ette teemasid sinodi üldkogu teisele istungile, mis leiab aset oktoobris 2024.  Aruandes on esitatud mõtteid ja ettepanekuid sellistel teemadel nagu naiste ja ilmikute roll Kirikus, piiskoppide amet, preesterlus ja diakoonia, vaeste ja sisserändajate abistamine,...

Mis on Katoliku Kirik?

Roomakatoliku Kirik on suurim kristlik kirik maailmas. Katoliiklasi maailmas on umbes 1,3 miljarit inimest. Tegemist on maailma vanima ja apostellikul järgnevusel toimiva kirikuga. Kirikut juhib apostel püha Peetruse ametijärglasena Rooma Paavst. Täna on ametijärglaseks Paavst Franciscus. Kõik katoliiklikud kogudused üle maailma on kogu Kirikuga osaduses, kuuludes piiskopkonda ja alludes Rooma Paavstile.
Katoliku usus inimesed soovivad järgida Kristust, elada koos Jumalaga ning pühenduda sakramentide vastuvõtmisele. Katoliiklased usuvad, et Jumal ilmutab end Pühakirjas, traditsiooni ja pärimuse kaudu. Katoliku kirikus on seitse sakramenti ja katoliiklased usuvad, et Armulauasakramendis muutuvad leib ja vein tegelikult Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Kirik aitab tunda Tõde, toetab meid keerulstel hetkedel ning aitab meid raskete otsuste ja valikute tegemisel. Kirik esindab Jeesust Kristust ja katoliiklase suhe Kirikuga on väga lähedane, sest nad soovivad olla lähedase Ülestõusnud Jeesus Kristusega. 
Kui inimene kedagi tõeliselt armastab, siis on ta valmis end talle täielikult andma. Nii ka paljud katoliiklased elavad oma usku elavalt, hoides aus oma katoliikliku pärimust ja traditsiooni ning on pühendunud palveellu ja sakramentide vastuvõtmisele.

Kuidas saada katoliiklaseks?

Kõigepealt peab olema inimesel usku Kolmainu Jumalasse, mis on kõige alus ja allikas. Inimene, kes soovib katoliiklaseks saada, peab tunnistama katoliikliku usku ja peab tunnistama kõike seda, mida roomakatoliku Kirk õpetab ja tunnistab Tõeks. 
Kui inimene on leidnud oma südames, et tema soov on saada katoliiklaseks, peab ta vastu võtma ristimise, kui ta pole varem juba ristitud, sest kristlik Kirik tunnistab ühtainsat ristimist. Kui on varem ristitud inimene, siis usu äratundmise läbi siseneb ta Kirikusse andes tunnistust oma usust ning võtab vastu Armulauasakramenti, kus leib ja vein on pühitsemise kaudu muutunud Kristuse Ihuks ja Vereks. 
Nii laste ristimise kui ka täiskasvanute soovist saada katoliiklaseks tuleb võtta ühendust katoliku vaimulikuga, kes aitab inimesi saada Jumala rahvaks, sest Kirikusse sisenemine vajab teatavat ettevalmistust ja kirikuõpetuse tundmist. Väikelaste puhul paluvad vanemad lapse ristimist Kirikult.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search